Η πανδημία του COVID-19, πέρα από την επικινδυνότητα που προκαλεί στην ασφάλεια και υγεία των πολιτών, επηρεάζει το κοινωνικό και οικονομικό σύστημα, δημιουργώντας ταυτόχρονα κρίσεις σε πολλαπλά επίπεδα που ενισχύουν τις κοινωνικές ανισότητες. Η ανταπόκριση σε αυτή την κρίση δεν είναι υπόθεση μόνο των υπηρεσιών υγείας. Η κρίση της πανδημίας προκαλεί αυτό που στο παρελθόν λειτουργούσε έστω και με χαμηλό αποτέλεσμα. Η κρίση αυτή, μετατρέπεται σταδιακά σε «κρίση αμφισβήτησης». Είναι γεγονός, από την μέχρι σήμερα ανταπόκριση των δημοσίων υπηρεσιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ότι η κρίση δημιουργεί ευκαιρίες για την μετάβαση σε μια νέα διάσταση όπου η νέα κανονικότητα είναι η δημιουργία ενός οικοσυστήματος καινοτομίας, στο οποίο κεντρική θέση κατέχει η συλλογική νοημοσύνη που βασίζεται στην συνεργασία των δημοσίων υπηρεσιών με τους πολίτες και τους άλλους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας.

Είναι φανερό ότι σήμερα, περισσότερο από ποτέ, χρειαζόμαστε ένα καινοτόμο δημόσιο τομέα προκειμένου να προοδεύσουμε σε νέους τρόπους σκέψης και να δημιουργήσουμε αυτή τη νέα κανονικότητα.

Το Παρατηρητήριο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα της Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, έχει δημιουργήσει ειδική σελίδα  στην οποία συγκεντρώνει πρακτικές και καινοτόμες ενέργειες που έχουν υλοποιήσει οργανώσεις του Δημόσιου Τομέα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την ανταπόκρισή τους στην κρίση του COVID-19. Μέσα από αυτή την ενέργεια, στοχεύουμε στην προώθηση της δικτύωσης, την ενίσχυση της μάθησης και την ανάδειξη νέων ιδεών από υφιστάμενες πρακτικές, προκειμένου οι ομάδες των ελληνικών δημόσιων υπηρεσιών, οι οποίες εργάζονται να σχεδιάσουν ενέργειες ανταπόκρισης στην κρίση, να εμπνευστούν από αυτές ή να τις χρησιμοποιήσουν προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους.

tree

Μέχρι σήμερα (Ιούλιος 2020), στην ειδική σελίδα του Παρατηρητηρίου Καινοτομίας έχουν αναρτηθεί 11 πρακτικές από ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες και έχουν συγκεντρωθεί 147 πρακτικές από το διεθνές περιβάλλον σχετικές με την ανταπόκριση στην κρίση του COVID-19. Από τις 11 πρακτικές των ελληνικών δημόσιων οργανώσεων οι 7 υλοποιούνται από Δήμους και οι υπόλοιπες 4 από Υπουργεία. Συγκεκριμένα:

Τομέας κοινωνική πρόνοια και προστασία

Το Υπουργείο Εσωτερικών σχεδίασε ένα μεγάλο πρόγραμμα υποστήριξης ευπαθών ομάδων σε συνεργασία με Δήμους σε όλη την Ελλάδα. Το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι ενισχύθηκε από την αρχή της κρίσης προκειμένου οι Δήμοι της Ελλάδας να παρέχουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους καλύπτοντας τις αυξημένες ανάγκες. O Δήμος Τρικκαίων με το πρόγραμμα Παροχή επισιτιστικής βοήθειας κατ’ οίκον σε άτομα που έχουν ανάγκη και ο Δήμος Αγίων Αναργύρων Καματερού με το πρόγραμμα Δίκτυ προστασίας για εξυπηρέτηση των πολιτών οργάνωσαν πρωτοβουλίες εθελοντισμού για κατ’οίκον παροχή υπηρεσιών και προϊόντων σε ευπαθείς ομάδες δημοτών τους.

Τομέας βελτίωσης της επικοινωνίας και της ενημέρωσης

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου δημιούργησε ένα 5ψηφιο τηλεφωνικό αριθμό υποστήριξης με δυνατότητα διαμοίρασης των αιτημάτων πολιτών στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και ο Δήμος Λευκάδας ανέπτυξε τον Ψηφιακό Βοηθό του Πολίτη προκειμένου οι δημότες τους να έχουν πρόσβαση στην απαιτούμενη πληροφορία για τον COVID-19, τα μέτρα προφύλαξης που μπορούν να λάβουν καθώς και αυτόματη ενημέρωση για σημαντικές εξελίξεις.

  Τομέας ενίσχυση της δημόσιας υγείας

  Το Υπουργείο Υγείας με το πρόγραμμα Γίνε Eθελοντής Προστασίας Δημόσιας Υγείας δημιούργησε ένα δίκτυο με περισσότερους από 10.000 εθελοντές για την υποστήριξη του συστήματος υγείας της χώρας. Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας σχεδίασε την δράση Διαδικτυακή Πληροφόρηση και Συμβουλευτική για θέματα ψυχικής υγείας και κοινωνικής ενδυνάμωσης σε συνεργασία με ψυχολόγους για την παροχή συμβουλευτικής με σκοπό την διαφύλαξη της ψυχικής υγείας των δημοτών σε περίοδο καραντίνας.

  Τομέας παροχή νέων υπηρεσιών

  Η ανάγκη για εξυπηρέτηση των δημοτών και την προφύλαξή τους κατά την παροχή υπηρεσιών επίσπευσε ενέργειες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ο Δήμος Σερρών με την χρήση εφαρμογής για την Παροχή Πιστοποιητικών και Βεβαιώσεων και ο Δήμος Βισαλτίας με το Κέντρο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών δημιούργησαν λύσεις ηλεκτρονικής παροχής πιστοποιητικών οι οποίες αναμένεται να διατηρηθούν και να ενισχυθούν περαιτέρω μετά την περίοδο της κρίσης.

   Σε διεθνές επίπεδο, οι λύσεις που αναπτύσσονται μετά την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου έχουν τρία χαρακτηριστικά:

    • Περισσότερο κεντροποιημένες λύσεις:
     Οι λύσεις σχεδιάζονται πλέον σε κεντρικό επίπεδο με εφαρμογή σε τοπικό επίπεδο. Για παράδειγμα το δίκτυο «Groceries at your door» στην Ρουμανία, το σύστημα «Μαζικός έλεγχος για αποφυγή της μετάδοσης του COVID-19 και  την προώθηση του τοπικού εμπορίου και του τουρισμού» στην Ισπανία και το «Συνεργατικό Πρόγραμμα Εργασία στην Δημόσια Διοίκηση» της Πορτογαλίας.
    • Αναβάθμιση των μετακινήσεων πολιτών:
     Στο Παρίσι και το Μιλάνο ενισχύονται οι επιλογές όσων επιθυμούν να κυκλοφορήσουν με το ποδήλατό τους ευελπιστώντας να μειωθεί κατ’αρχήν η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς και ο συνωστισμός σε αυτά αλλά ταυτόχρονα να διατηρηθεί η μείωση της ρύπανσης που παρατηρήθηκε κατά την περίοδο των μέτρων καραντίνας μειώνοντας την μεταφορά με το αυτοκίνητο.
    • Ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού:
     Στην Τσεχία οι λύσεις «ePrescription» και «eSick» ωθούν την ψηφιοποίηση του συστήματος παροχών υγείας και στην Πορτογαλία το «Γραφείο Ψηφιακής Απόκρισης στον COVID – 19» αποτελεί το ενιαίο ψηφιακό πλαίσιο υποστήριξης των πολιτών.

    Περισσότερες ενέργειες που υλοποιήθηκαν στο διεθνές επίπεδο μπορείτε να βρείτε στην ειδική σελίδα Διεθνείς Πρακτικές COVID-19 που δημιουργήθηκε στο Παρατηρητήριο Καινοτομίας και η οποία ανανεώνεται τακτικά με τις πρακτικές που συλλέγονται από άλλα κράτη.

    Επιφύλαξη

    Οι πρωτοβουλίες που παρουσιάζονται αποτυπώνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με δεδομένη την πληροφορία που μας δίνεται από τους φορείς που συμμετέχουν σε αυτή την ενέργεια διάδοσης και το υλικό που έχουμε λάβει από το OPSI OECD και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης.

    Επιπρόσθετα, αυτές οι πρακτικές, αναρτώνται ως παρατηρήσεις, δεν έχουμε κάνει κάποια αξιολόγηση ως προς τα αποτελέσματα και την αξιοπιστία τους. Καθώς πρόκειται για σχετικά πρόσφατες ενέργειες απαιτείται χρόνος για να αποδειχθεί εάν αυτές είναι αποτελεσματικές.


    0 σχόλια

    Αφήστε μια απάντηση

    Σύμβολο κράτησης θέσης avatar

    Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

    Εγγραφείτε στο newsletter
    Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.