Η εκδήλωση του ΟΟΣΑ με τίτλο «Government after Shock - Κυβέρνηση μετά το σοκ», η οποία έλαβε χώρα στις 17 και 18 Νοεμβρίου 2020 διοργανώθηκε προκειμένου να αποτελέσει έναυσμα για κριτική σκέψη πάνω στις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19. Αντικειμενικός σκοπός της συγκεκριμένης εκδήλωσης ήταν να κατευθύνει τις κυβερνήσεις και την κοινωνία προς ένα καλύτερο μέλλον με διαφορετικό τρόπο λειτουργίας, ώστε να ξεφύγουν από την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν πριν την πανδημία.

Στην εκδήλωση της 17ης Νοεμβρίου αποτελούνταν από πάνω από 65 τοπικές και θεματικές συζητήσεις, στις οποίες συμμετείχαν πάνω από 5.500 πολίτες, επαγγελματίες, αρχηγοί κυβερνήσεων και άλλοι εμπλεκόμενοι. Στις 18 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε ένα παγκόσμιο φόρουμ με αρχηγούς κυβερνήσεων και άλλους επαγγελματίες, οι οποίοι συζήτησαν τις παγκόσμιες επιπτώσεις της κρίσης και διερεύνησαν τα διάφορα μονοπάτια που αναδύονται καθώς βγαίνουμε από αυτήν.

Η ενθουσιώδης συμμετοχή ανθρώπων από όλο τον κόσμο στην εκδήλωση «Κυβέρνηση μετά το σοκ» έδειξε ότι οι άνθρωποι νοιάζονται πραγματικά και βλέπουν τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία σαν ένα σημείο καμπής για τις κυβερνήσεις και την κοινωνία. Η γνώση που αποκομίστηκε από αυτή την εκδήλωση στοχεύει να δώσει ώθηση για αλλαγές βασισμένες στα μαθήματα που πήραμε από την κρίση, τα οποία συνοψίζονται στα εξής σημεία:

  • Όντας αντιμέτωπες με την κρίση οι Κυβερνήσεις μπορούν να δουλέψουν αποδοτικά και να λειτουργήσουν πέρα από το κατεστημένο.
  • Όλες να εξερευνήσουν και να αντιμετωπίσουν σαν ευκαιρία την ανασφάλεια που προκύπτει από την αβεβαιότητα για το μέλλον.
  • Η αποτελεσματική επικοινωνία και η συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων χτίζουν εμπιστοσύνη σε περιόδους κρίσης.
  • Ο γρήγορος ψηφιακός μετασχηματισμός και η καλή διαχείριση δεδομένων έχουν ένα θετικό αντίκτυπο όταν στο επίκεντρό τους βρίσκεται ο ‘άνθρωπος’
  • Τα σύνθετα προβλήματα απαιτούν αυξημένη συνεργασία ανάμεσα στους διάφορους τομείς, τα επίπεδα διακυβέρνησης, καθώς και τα διάφορα κράτη μεταξύ τους.
  • Οι κυβερνήσεις πρέπει να τοποθετήσουν τη συμμετοχή των πολιτών στο επίκεντρο της χάραξης πολιτικών, προκειμένου να διατηρούν επαφή με τις ανάγκες της κοινωνίας που αλλάζουν ραγδαία.

Η κρίση της πανδημίας του COVID-19 δεν είναι ούτε η πρώτη, αλλά ούτε η τελευταία κρίση στον πλανήτη. Ήδη αντιμετωπίζουμε την κλιματική αλλαγή και πολλές άλλες επείγουσες προκλήσεις που απαιτούν άμεσες ενέργειες και μετασχηματισμό του τρόπου λειτουργίας των κυβερνήσεων, καθώς επίσης και την αλλαγή των προτεραιοτήτων τους.

Οι κυβερνήσεις έχουν πολλές φορές επιδείξει δύναμη, ελαστικότητα και προσαρμοστικότητα ανταποκρινόμενες σε αυτή την κρίση. Ωστόσο, αυτές οι ικανότητες πρέπει να χτιστούν και να διατηρηθούν πέρα από τις συνθήκες κρίσης, όταν η επείγουσα ανάγκη είναι λιγότερο απτή και εμφανής. Κατά τη διάρκεια του παγκόσμιου φόρουμ «Κυβέρνηση μετά το σοκ», αναδείχτηκαν τρεις συνθήκες που ιστορικά ισχύουν σε περιπτώσεις όπου η κρίση οδήγησε σε αλλαγή: «Υπήρχε η ικανότητα πριν την κρίση; Είδαμε το μέλλον μέσα από την κρίση; Εκμεταλλευτήκαμε την ευκαιρία στο τέλος της κρίσης;»

Η πανδημία του COVID-19 απέδειξε ότι πράγματι οι κυβερνήσεις έχουν την ικανότητα να αλλάξουν, να προσαρμόζονται και να είναι ευέλικτες.

Διαβάστε εδώ όλη την έκθεση του ΟΟΣΑ για το συνέδριο "Κυβέρνηση μετά την κρίση".

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.