Η ανάπτυξη κουλτούρας καινοτομίας σε κάθε οργανισμό, ακόμα και σε μια δημόσια  οργάνωση, αποτελεί μια διαρκή, πολυσύνθετη και κυκλική διαδικασία η οποία απαιτεί την εφαρμογή μιας σειράς βημάτων, μεθοδολογιών και εργαλείων προκειμένου να είναι αποτελεσματική.

Το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού, σχεδιάζει ένα ηλεκτρονικό εργαλείο, τον Οδηγό Ανάπτυξης Καινοτομίας, προκειμένου τα στελέχη του δημόσιου τομέα να βοηθηθούν ώστε να γνωρίσουν κρίσιμα σημεία του κύκλου καινοτομίας και να διαμορφώσουν τις κατάλληλες συνθήκες, που θα προωθήσουν την καινοτομία στην οργάνωσή τους με τρόπο συστηματικό και τεκμηριωμένο.

Ο σκοπός του Οδηγού είναι η εισαγωγή της καινοτομίας σε κάθε δημόσια οργάνωση είτε σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού είτε σε επίπεδο έργων και δράσεων αναγνωρίζοντας βασικές έννοιες και αρχές όπως η εξερεύνηση, η αναζήτηση ιδεών, ο πειραματισμός και η πιλοτική εφαρμογή κτλ.

Θεωρούμε ότι η καινοτομία, αποτελεί ένα μόνιμο μηχανισμό διοικητικού ανασχεδιασμού, μια συνεχή διαδικασία, η οποία ξεκινά από το στάδιο του ορισμού προβλήματος και σταδιακά καταλήγει στην βελτίωση.

Στον Οδηγό Ανάπτυξης Καινοτομίας, λαμβάνουμε υπόψη τα δεδομένα που έχουμε διαχειριστεί ως τμήμα, μέσα από τις καινοτομίες που έχουμε λάβει και επεξεργαστεί στο Παρατηρητήριο Καινοτομίας, το Βαρόμετρο Καινοτομίας και την ανατροφοδότηση από το Δίκτυο Καινοτομίας και τα συμπεράσματα του συνεδρίου για την Διοίκηση Καινοτομίας το οποίο διοργανώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών τον Νοέμβριο του 2020.

 

Λίγα λόγια για το περιεχόμενο ….

Σε κάθε βήμα του Οδηγού μια ομάδα καινοτομίας θα βρει :

 • Εγχειρίδια, με παραδείγματα και πρακτικές οδηγίες,
 • Σύγχρονες μεθοδολογίες και εργαλεία με βάση τις τελευταίες μελέτες που έχουν δημοσιευθεί,
 • Πρακτικές συμβουλές για την εφαρμογή των εγχειριδίων,
 • Βοηθητικούς πίνακες (templates) που μπορεί άμεσα μια ομάδα καινοτομίας να χρησιμοποιήσει.

Θέλουμε, ο Οδηγός να αποτελέσει ένα εργαλείο, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μια δημόσια οργάνωση, είτε επιλέγοντας αυτή να τον εφαρμόσει βήμα-βήμα  είτε επιλέγοντας μόνο ένα βήμα εξερευνώντας συγκεκριμένες μεθοδολογίες και διαδικασίες που προτείνονται και χρειάζονται τα στελέχη ανά περίπτωση, προσαρμόζοντάς τα στις ανάγκες της οργάνωσής τους.

Ποια είναι τα 6 βήματα

Ο Οδηγός περιλαμβάνει τα παρακάτω 6 βήματα:

 1. Εξερευνώ: Η εξερεύνηση των ευκαιριών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει μια οργάνωση, η χαρτογράφηση και ανάλυση του περιβάλλοντος με σκοπό την αναζήτηση της κατάλληλης στρατηγικής καινοτομίας ή χαρτοφυλακίου καινοτομίας, αποτελεί ένα κρίσιμο και ουσιαστικό βήμα. 
 1. Παράγω ιδέες/ Σχεδιάζω: Η συμμετοχή μέσα από διαδικασίες ανοικτής καινοτομίας, η γέννηση ιδεών , η κινητοποίηση των χρηστών και του προσωπικού αποτελεί τροφή για σκέψη στην επιλογή των κατάλληλων δράσεων που έχουν προσδιοριστεί το βήμα της εξερεύνησης. 
 1. Δοκιμάζω: Αναζητούμε τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν πριν από τον σχεδιασμό της τελικής λύσης ή έργου. Παρουσιάζουμε τεχνικές σχεδιασμού και δοκιμής / εφαρμογής  ενός πρωτότυπου έργου,  δοκιμές με ομάδες (focus groups) , αξιολόγηση με ερευνητικές μεθοδολογίες και πειράματα κτλ. 
 1. Υλοποιώ: Παρουσιάζουμε, εργαλεία και μοντέλα , σχεδιασμού καινοτόμων έργων στοχεύοντας στην ανάδειξη όλων των κρίσιμων συστατικών που οδηγούν σε επιτυχημένες καινοτομίες. 
 1. Διαδίδω: Αναδεικνύουμε τρόπους τεχνικής κλιμάκωσης των καινοτομιών που υλοποιούνται μέσα από διαδικασίες συγκριτικής μάθησης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας.
 1. Αλλάζω: Παρουσιάζουμε τις διαδικασίες ανάπτυξης στρατηγικής καινοτομίας σε μια οργάνωση στο πλαίσιο ενός πλαισίου οικοσυστήματος καινοτομίας.

Οδηγός Ανάπτυξης Καινοτομίας: τα επόμενα βήματα……..

 • Δείτε τον Οδηγό Ανάπτυξης Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα σε πρωτότυπη μορφή εδώ.
 • Σχεδιάζουμε εργαστήρια καινοτομίας, προσανατολισμένα στον οδηγό. Στόχος των εργαστηρίων είναι η ενημέρωση των στελεχών καινοτομίας με τις μεθοδολογίες και τα εργαλεία του οδηγού.
 • Ο Οδηγός Ανάπτυξης Καινοτομίας σχεδιάζεται να δημοσιοποιηθεί τον Μάρτιο του 2021. Εάν θέλετε ως μέλη του δικτύου καινοτομίας να μας δώσετε ανατροφοδότηση εφαρμόζοντας πιλοτικά κάποιο βήμα του οδηγού συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα.

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.