Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών | 23 Ιανουαρίου 2024

Tο Παρατηρητήριο Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης OPSI OECD σε συνεργασία με τους εθνικούς φορείς καινοτομίας που συμμετέχουν στις εργασίες του δικτύου του όπως η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης, έχει απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή πρακτικών καινοτομίας οι οποίες επικεντρώνονται σε καινοτόμες δημόσιες υπηρεσίες σε όφελος των χρηστών.

Η δράση στοχεύει στην ανάδειξη του ρόλου της καινοτομίας, στον σχεδιασμό και την παροχή ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών προκειμένου αυτές να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των πολιτών, να βελτιώνουν τα αποτελέσματα δημόσιων πολιτικών και να ενισχύουν την εμπιστοσύνη προς τη δημόσια διοίκηση.

Ειδικότερα, οι πρακτικές καινοτομίες θα πρέπει σύμφωνα με την Διακήρυξη του Ο.Ο.Σ.Α. «Building Trust and Reinforcing Democracy», να θέτουν τον πολίτη (χρήστη) στο επίκεντρο στοχεύοντας στην ενσωμάτωση των αναγκών και των αντιλήψεων αυτών σε κάθε στάδιο του κύκλου ανάπτυξης της καινοτομίας: σχεδιασμός, παροχή, παρακολούθηση και αξιολόγηση.

Κριτήρια συμμετοχής στη δράση του OPSI OECD

Σε συνεργασία με το OPSI OECD, η υπηρεσία μας, αναζητά καινοτόμες υπηρεσίες οι οποίες πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

  • Ενσωματώνουν πρωτοπόρες προσεγγίσεις, μεθόδους ή διαδικασίες,
  • Βελτιώνουν τα αποτελέσματα και αυξάνουν την εμπιστοσύνη προς τη δημόσια διοίκηση γενικότερα και τον φορέα σχεδιασμού της καινοτομίας ειδικότερα,
  • Ένας δημόσιος φορέας συμμετέχει σε κάθε στάδιο ανάπτυξης της καινοτομίας.

Οφέλη από τη συμμετοχή στη δράση του OPSI OECD

Οι δημόσιοι φορείς οι οποίοι, θα συμμετέχουν στη δράση και των οποίων οι πρακτικές καινοτομίας αξιολογηθούν θετικά ως προς την καινοτομικότητά τους θα έχουν τη δυνατότητα, αφού επιλεγούν από το OPSI OECD να λάβουν διεθνή αναγνώριση με τους παρακάτω τρόπους:

  • Συμπερίληψη και αναφορά της πρακτικής καινοτομίας καθώς και προβολή του φορέα στην ετήσια έκθεση του Ο.Ο.Σ.Α. «2024 Innovation Trends Report»,
  • Ανάρτηση και προβολή της πρακτικής και του δημόσιου φορέα στη ψηφιακή βιβλιοθήκη του OPSI OECD,
  • Συμμετοχή του δημόσιου φορέα και παρουσίαση της πρακτικής στο 2o Παγκόσμιο Φόρουμ για τη «Δημιουργία Εμπιστοσύνης και Ενδυνάμωση της Δημοκρατίας», το οποίο σχεδιάζεται να υλοποιηθεί το φθινόπωρο του 2024.

Οφέλη συμμετοχής σε εθνικό επίπεδο

Η συμμετοχή στη δράση μπορεί να επιφέρει σε εθνικό επίπεδο τα παρακάτω οφέλη για τον δημόσιο φορέα:

  • Ανάρτηση στο Αποθετήριο Πρακτικών Καινοτομίας του ΥΠΕΣ η οποία σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 5027/2023 αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στα Εθνικά Βραβεία Καινοτομίας για τον Δημόσιο Τομέα,
  • Παρουσίαση των πρακτικών καινοτομίας σε Εργαστήρια Καινοτομίας που σχεδιάζονται για το 2024 σε συνεργασία με το ΙΤΕΚ ΕΚΔΔΑ,
  • Παρουσίαση στην Ημερίδα Καινοτομίας που σχεδιάζεται για το 2024,

Τρόπος συμμετοχής στην δράση

Οι δημόσιοι φορείς οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη δράση θα πρέπει να υποβάλλουν τις πρακτικές καινοτομίας τους στον παρακάτω σύνδεσμο https://bit.ly/apothetirio-kainotomias έως τις 26 Ιανουαρίου 2024 ώρα 14:00.

Περισσότερες πληροφορίες για συμμετοχή στην δράση

Για περισσότερες πληροφορίες συμμετοχής στη δράση παρακαλούμε ανατρέξτε στην πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης που βρίσκεται εδώ

Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών στα τηλέφωνα: 213 13 13 3129, 213 13 13 3152.

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.