Το Παρατηρητήριο του ΟΟΣΑ για την Καινοτομία Δημόσιου Τομέα (OECD Observatory of Public Sector Innovation – OPSI) και το Κέντρο για τη Δημόσια Καινοτομία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Mohammed Bin Rashid (Mohammed Bin Rashid Centre for Government Innovation) απευθύνουν κάλεσμα για την υποβολή καινοτομιών για το 2021.

Αυτή την χρονιά, οι καινοτομίες που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι ειδικά εστιασμένες στη διασυνοριακή συνεργασία. Τέτοιες καινοτομίες αφορούν δράσεις μεταξύ διοικήσεων σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο και αναδεικνύουν την σημασία της συνεργασίας με νέους και ενδιαφέροντες τρόπους για να επιλυθούν κοινές προκλήσεις. Τέτοιες καινοτομίες στην εποχή της πανδημίας θα μπορούσαν να αφορούν τον από κοινού σχεδιασμό νέων υπηρεσιών ή δράσεων μεταξύ κρατών για την διαχείριση των προκλήσεων του COVID-19.

Με την παρούσα πρόσκληση οι καινοτόμοι φορείς ανά τον κόσμο ενθαρρύνονται να υποβάλουν καινοτόμες πρακτικές για να τροφοδοτήσουν την διεθνή έρευνα για την καλύτερη διαχείριση θεμάτων δημόσιας πολιτικής, αλλά και για να εμπνεύσουν άλλους να εργαστούν με νέους και δημιουργικούς τρόπους. Υποβολή καινοτομίας μπορούν να κάνουν Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, οργανισμοί της κοινωνίας των πολιτών, ακαδημαϊκά ιδρύματα, αλλά και οργανισμοί από τον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο, προκειμένου να ληφθούν υπόψη, οι πρωτοβουλίες θα πρέπει να είναι εστιασμένες στη βελτίωση της δημόσιας διακυβέρνησης και ο δημόσιος τομέας θα πρέπει να εμπλέκεται ολοκληρωτικά στο εγχείρημα.

Όπως συνέβη και τα προηγούμενα χρόνια, πολλές από αυτές τις καινοτομίες θα παρουσιαστούν από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης σε εκθέσεις και εκδηλώσεις του. Οι ομάδες που θα υποβάλουν τις καινοτομίες τους θα κερδίσουν:

  • Παγκόσμια αναγνωρισιμότητα: οι καινοτόμες πρωτοβουλίες προωθούνται στους συμμετέχοντες των εκδηλώσεων, καθώς και στους χιλιάδες αναγνώστες των εκθέσεων του ΟΟΣΑ,
  • Πλατφόρμα για κλιμάκωση: Οι επιλεγμένες πρωτοβουλίες λαμβάνουν αυξημένη προσοχή και υποστήριξη και σχηματίζονται νέες συνεργασίες, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στα έργα να κλιμακώνονται και να αντιγράφονται από άλλες χώρες,
  • Παγκόσμιο κίνημα: Οι καινοτομίες και οι ομάδες τους λειτουργούν σαν ηγέτες και παραδείγματα προκειμένου να εμπνεύσουν άλλους και να χτίσουν ένα παγκόσμιο κίνημα για την καινοτομία.

 Διασυνοριακή Συνεργασία

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια , οι κυβερνήσεις σε διεθνές επίπεδο αρχίζουν να δημιουργούν την ατζέντα της καινοτομίας και να εφαρμόζουν καινοτόμες προσεγγίσεις για να μετασχηματίσουν τους τρόπους με τους οποίους λειτουργούν και παρέχουν υπηρεσίες προς την κοινωνία.

  • Οι τάσεις της καινοτομίας σε διεθνές επίπεδο το 2017 ήταν σε μεγάλο βαθμό προσανατολισμένες σε έργα που αφορούσαν τους Φορείς του Δημοσίου, γεγονός που απέτρεπε την σημαντική αλλαγή στην κουλτούρα της δημόσιας διοίκησης,
  • Το 2018 και 2019 οι τάσεις ανέδειξαν μια αλλαγή πορείας προς τις συστημικές προσεγγίσεις, γεγονός το οποίο συνεισέφερε στην ευθυγράμμιση και την δημιουργία οράματος για πολιτικές και υπηρεσίες που επέτρεψαν να δημιουργηθούν συνθήκες πραγματικής αλλαγής και παροχής δημόσιας αξίας
  • Το 2020 αναζητήθηκαν περισσότερο συνεργατικές προσεγγίσεις, με τις οποίες αναδείχθηκαν νέες μορφές συνεργασίας μεταξύ δημόσιων οργανώσεων και με το κοινό.

Αυτή η μετάβαση αναδεικνύει, μια σημαντική και γρήγορη μεταβολή στο πως οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν την καινοτομία για να επιφέρουν ουσιαστικές αλλαγές. Το 2020 αναδείχτηκε μέσα από την κρίση της πανδημίας, η οποία επέφερε σημαντικά χτυπήματα για την κατάργηση των σιλό, σαν καταλύτης για την υλοποίηση αλλαγών.

Σήμερα οι κυβερνήσεις οφείλουν να αναγνωρίζουν το ρόλο τους στην παγκόσμια κοινότητα και να συνεργάζονται για να δημιουργήσουν κάτι μεγαλύτερο από αυτό που θα έκαναν μόνες τους. Η διασυνοριακή καινοτομία, αποτελεί πλέον το επόμενο επίπεδο της εξέλιξης της καινοτομίας στον δημόσιο τομέα.

Επιλογή Καινοτομιών

Οι φορείς που θα υποβάλλουν καινοτομίες οι οποίες τελικά θα επιλεγούν θα κληθούν να συμμετέχουν σε εργαστήρι προκειμένου να έρθουν κοντά με άλλους καινοτόμους οργανισμούς από την διεθνή κοινότητα, προκειμένου να μοιράσουν τις εμπειρίες τους, να δικτυωθούν και να κερδίσουν από νέες γνώσεις. Αυτοί οι φορείς θα αποκτήσουν δημοσιότητα και θα παρουσιαστούν στην ιστοσελίδα Innovation.gov.gr.

Επιπρόσθετα, κάποιες από τις ομάδες που δημιούργησαν τις επιλεγείσες καινοτομίες θα προσκληθούν στο ετήσιο συνέδριο καινοτομίας του ΟΟΣΑ που πρόκειται να διοργανωθεί το φθινόπωρο του 2021 ώστε να παρουσιάσουν το έργο τους.

Διαδικασία Υποβολής

Βήμα 1: Εγγραφείτε στον ιστότοπο του OPSI ( https://oecd-opsi.org/register/ ) ή συνδεθείτε εδώ (https://oecd-opsi.org/login/) αν είστε ήδη εγγεγραμμένοι

Βήμα 2: Υποβάλετε την καινοτομία σας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής καινοτομιών (https://oecd-opsi.org/login/?redirected=1) έως τις 21 Μαϊου 2021.

 

Παρατηρητήριο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα ΥΠΕΣ

Σήμερα στο Αποθετήριο Καινοτομίας του ΥΠΕΣ, φιλοξενούμε καινοτομίες προκειμένου να βελτιώσουμε την ορατότητά τους σε άλλες δημόσιες οργανώσεις, αλλά και να μελετήσουμε τις τάσεις της καινοτομίας σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να δημιουργήσουμε την εθνική ατζέντα της καινοτομίας.

Παρακαλούμε τους φορείς που θα υποβάλλουν αίτηση να ενημερώσουν σχετικά το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση innovationunit@ydmed.gov.gr και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις καινοτόμες πρακτικές τους στο σχετικό σύνδεσμο (https://innovation.gov.gr/submission-innovation) του Παρατηρητηρίου Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα.

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.