Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών | 22 Μαΐου 2024

                                    

Ο ΟΟΣΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon Europe  εγκαινίασε την πρωτοβουλία για τη Θερμοκοιτίδα Καινοτομίας για τις κυβερνήσεις, «Gov2Gov Incubator». H πρωτοβουλία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2024 και θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2025.  Ο σκοπός της πρωτοβουλίας είναι να επιτύχει ένα συνεργατικό και μετασχηματιστικό άλμα στην υπέρβαση των εμποδίων της καινοτομίας, να δημιουργήσει έναν ασφαλή χώρο για τη διασυνοριακή συνεργασία των κυβερνητικών ομάδων και να φέρει κοντά τις κυβερνήσεις ώστε να ξεπεράσουν σε συνεργασία μεταξύ τους κοινές προκλήσεις και να αξιοποιηθεί η καινοτομία στον δημόσιο τομέα ως μηχανισμός βελτίωσης.

Υπό την αιγίδα μιας συμβουλευτικής επιτροπής και ομάδας εμπειρογνωμόνων του ΟΟΣΑ, οι  ομάδες από τις διαφορετικές κυβερνήσεις στο Gov2Gov Incubator μοιράζονται τις προκλήσεις και τα διδάγματα που αντλούνται και σκέφτονται  συλλογικά και δημιουργικά για πιθανή λύση.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας πραγματοποιούνται δύο διαδοχικές  φάσεις: Η πρώτη φάση αφορά στην πρόσκληση ομάδων καινοτομίας να υποβάλλουν προτάσεις προκλήσεων  (ιδιοκτήτες πρόκλησης) αποτυπώνοντας το “πρόβλημα- πρόκληση”, την πιθανή λύση και τους εταίρους που μπορούν να την αναπτύξουν. Η δεύτερη φάση προωθεί τη συνεργασία ομάδων με σχετική γνώση και εμπειρία για τη διαχείριση των προτάσεων προκλήσεων της πρώτης φάσης (πάροχοι λύσεων), οι οποίες επιλέγονται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο του εκκολαπτηρίου.

Στην τρίτη φάση οι ομάδες των ιδιοκτητών προκλήσεων και των παρόχων λύσεων, συνεργάζονται ς για να μοιραστούν τις εμπειρίες τους όσον αφορά την πρωτοπορία της καινοτομίας και προβάλουν τις πρωτοβουλίες τους. Με την υποστήριξη μιας συμβουλευτικής επιτροπής, συμμετάσχουν στη δομημένη ανταλλαγή επίλυσης προβλημάτων του εκκολαπτηρίου Gov2Gov.

1. Οι φάσεις της πρωτοβουλίας Gov2Gov

Τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης

Η πρώτη φάση της πρωτοβουλίας “Seeking Challenges” ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2024 και τον Απρίλιο του 2024 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, στην πρώτη φάση  κατατέθηκαν περισσότερες από 70 προτάσεις προκλήσεων από 25 χώρες. Από αυτές επιλέχθηκαν:

  • Προτάσεις προκλήσεων για να συμμετέχουν στη διαδικασία του εκκολαπτηρίου.
  • Προτάσεις προκλήσεων για να εξελιχθούν σε μια ειδική μαθησιακή διαδικασία και να παρουσιαστούν σε εμπειρογνώμονες, σε ειδικές συναντήσεις με σκοπό να αναδειχθούν στις επόμενες προκλήσεις του εκκολαπτηρίου.

Οι τέσσερις προκλήσεις που εντάχθηκαν στο εκκολαπτήριο είναι οι παρακάτω:

  • Πρόκληση 1 | Βραζιλία:Πώς μπορούμε να προωθήσουμε ευρύτερη και πιο δίκαιη ψηφιακή συμμετοχή;
  • Πρόκληση 2 | Γαλλία:Πώς μπορούμε να δεσμεύσουμε το ευρύ κοινό, ιδιαίτερα τους φορείς που εμπλέκονται στις δημόσιες πολιτικές, σε κοινούς χώρους δεδομένων;
  • Πρόκληση 3 | Ιταλία:Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μια συλλογική, διατμηματική και χωρίς αποκλεισμούς κουλτούρα για τη διαχείριση έργων AI;
  • Πρόκληση 4 | Ισπανία:Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την προσβασιμότητα στις δημόσιες υπηρεσίες για άτομα σε ευάλωτες καταστάσεις και σε κίνδυνο αποκλεισμού;

Η πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών

Στην πρωτοβουλία Gov2Gov Incubator έλαβε μέρος η Ομάδα Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία μετά από συνεργασία του Τμήματος Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών και των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας κατέθεσε πρόταση πρόκληση για τη βελτίωση της εμπειρίας των πολιτών κατά τη συναλλαγή τους με τη δημόσια διοίκηση καθώς και για τη βελτιστοποίηση της χρήσης των ανθρώπινων και άλλων πόρων.

Η πρόταση αξιοποιεί μοντέλα επεξεργασίας δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, προτείνει τη δημιουργία ψηφιακού βοηθού και διασφαλίζει την απομακρυσμένη διοίκηση των ερωτημάτων με χρήση τεχνητής νοημοσύνης χωρίς να απαιτείται κεντρικός μηχανισμός λήψης αποφάσεων.

Η πρόταση της Ομάδας Καινοτομίας έχει επιλεγεί να παρουσιαστεί στις 16 Ιανουαρίου 2025 και υλοποιεί τον στόχο “How might we encourage citizen involvement in decision-making via innovative methods and platforms?”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.