Πατήστε για να επιστρέψετε

Το Δίκτυο Καινοτομίας  στοχεύει στην προώθηση της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων προκλήσεων και για την βελτιστοποίηση της δράσης των δημοσίων οργανώσεων. Για την σύνδεση στο Δίκτυο Καινοτομίας απαιτείται εγγραφή στον ακόλουθο σύνδεσμο. Εάν έχεις ήδη εγγραφεί, συμπλήρωσε τα ακόλουθα πεδία σύνδεσης.

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.