Πατήστε για να επιστρέψετε

Η Ομάδα Καινοτομίας προβλέπεται από τον ν. 5027/23 και αποτελεί συλλογικό όργανο που έχει συσταθεί και συγκροτηθεί με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Η Ομάδα υποστηρίζει τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης στην κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Καινοτομία στο Δημόσιο Τομέα.

Για την σύνδεση στον Συνεργατικό Χώρο της Ομάδας Καινοτομίας απαιτείται εγγραφή στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Εάν έχετε ήδη εγγραφεί, συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία σύνδεσης.

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.