Εξερευνώ Σχεδιάζω Δοκιμάζω Υλοποιώ Διαδίδω Αλλάζω Εργαλείο Πλοήγησης

Εξερευνώ Σχεδιάζω Δοκιμάζω Υλοποιώ Διαδίδω Αλλάζω Εργαλείο Πλοήγησης

Βήμα 1. Εξερευνώ
Στην δημόσια διοίκηση συχνά διαχειριζόμαστε ένα μεγάλο αριθμό δράσεων και έργων παράλληλα, χωρίς να έχουμε σαφή και συνολική εικόνα του στόχου μας και των προτεραιοτήτων μας. Συχνά καινοτομούμε, συνειδητά ή ασυνείδητα με τρόπο μη συστηματικό.

Αυτό το βήμα αφορά στην εξερεύνηση των ευκαιριών και των προκλήσεων που έχουμε μπροστά μας, στην εξερεύνηση του χαρτοφυλακίου της καινοτομίας μας και τη χαρτογράφηση του περιβάλλοντος που δραστηριοποιούμαστε και των δυνάμεών μας.

Ο στόχος αυτού του βήματος είναι να κατανοήσουμε και να προσδιορίζουμε με σαφήνεια τα προβλήματα ή τις ευκαιρίες που θέλουμε να διαχειριστούμε.

Sorry, no posts were found.

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.