Εξερευνώ Σχεδιάζω Δοκιμάζω Υλοποιώ Διαδίδω Αλλάζω Εργαλείο Πλοήγησης

Εξερευνώ Σχεδιάζω Δοκιμάζω Υλοποιώ Διαδίδω Αλλάζω Εργαλείο Πλοήγησης

Βήμα 4. Υλοποιώ

Αυτό το βήμα αφορά στην υλοποίηση των δράσεων, με συστηματική διαχείριση του έργου.

Ο στόχος αυτού του βήματος είναι η υλοποίηση της συγκεκριμένης καινοτομίας σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχει προηγηθεί στα προηγούμενα βήματα.

 

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.