Εξερευνώ Σχεδιάζω Δοκιμάζω Υλοποιώ Διαδίδω Αλλάζω Εργαλείο Πλοήγησης

Εξερευνώ Σχεδιάζω Δοκιμάζω Υλοποιώ Διαδίδω Αλλάζω Εργαλείο Πλοήγησης

Βήμα 5. Διαδίδω

Αυτό το βήμα αφορά στην μεγέθυνση της καινοτομίας που υλοποιήθηκε σε μεγαλύτερη κλίμακα και τη διάδοσή της, εφόσον τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει είναι θετικά.

Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και εάν η καινοτομία έχει αποτύχει, υπάρχει μάθηση από τη διαδικασία, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον ίδιο φορέα ή άλλους φορείς για τον μελλοντικό σχεδιασμό νέων καινοτομιών.

Ο στόχος αυτού του βήματος είναι η αξιολόγηση του αντίκτυπου της καινοτομίας και η διάδοσή της μάθησης.

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.