Στην παρακάτω φόρμα συμπληρώνονται τα στοιχεία του φορέα και του εκπροσώπου για τη συμμετοχή στις ομάδες εστίασης με αντικείμενο τη καινοτομία στο δημόσιο τομέα.

Η προθεσμία υποβολής ενδιαφέροντος συμμετοχής στις ομάδες εστίασης ορίζεται η Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022, ώρα 15:00.

Παρακαλείσθε για τον ορισμό εκπροσώπου με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στην πρόσκληση της Γενικής Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα (μεσαίο ή ανώτερο στέλεχος).

 

 

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.