Συμμετοχική δημοκρατία

Δράσεις καινοτομίας που προωθούν την συμμετοχή των πολιτών και όλων των ενδιαφερομένων στην λήψη αποφάσεων

Συμμετοχική δημοκρατία

Δράσεις καινοτομίας που προωθούν την συμμετοχή των πολιτών και όλων των ενδιαφερομένων στην λήψη αποφάσεων

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.