Παρατηρητήριο για την Καινοτομία του Δημόσιου Τομέα (OPSI) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)
Το Παρατηρητήριο για την Καινοτομία του Δημόσιου Τομέα (OPSI) είναι ένα παγκόσμιο φόρουμ για την καινοτομία του δημόσιου τομέα. Το Παρατηρητήριο, συνεργάζεται με τις κυβερνήσεις για να κατανοήσει και να ενθαρρύνει νέες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των πολύπλοκων προβλημάτων της κοινωνίας, ενισχύοντας τους δημόσιους υπαλλήλους με νέες ιδέες, γνώσεις, εργαλεία και συνδέσεις, για να τους βοηθήσουν να διερευνήσουν νέες δυνατότητες.
Το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών του Υπουργείου Εσωτερικών, αποτελεί μέλος του OPSI από τον Μάιο του 2018 συμμετέχοντας ενεργά στις συναντήσεις των Εθνικών Σημείων Επαφής και σε δράσεις, όπως αυτή της διαμόρφωσης του κειμένου της Διακήρυξης Καινοτομίας στο Δημόσιο Τομέα.
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.oecd-opsi.org/.

 

 

Easy HPC

Ένα δυναμικό οικοσύστημα, στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα έρχονται σε
επαφή, θα συνεργάζονται, θα αποκτούν δεξιότητες και θα ανταποκρίνονται στις
προκλήσεις της βιομηχανίας και τους παλμούς της αγοράς, μέσα από διαδικασίες
ανοικτής καινοτομίας, ευέλικτης προοπτικής (agility), πειραματισμού και
συν-ανάπτυξης με στόχους 1) Τον ψηφιακό & Οικολογικό Μετασχηματισμό της Βιομηχανίας Πλαστικών & Υλικών
Συσκευασίας 2) Τη δημιουργία ενός ανοικτού και ζωντανού οικοσυστήματος καινοτομίας και συν-ανάπτυξης
3) Την εφαρμογή στρατηγικών με βάση την υπολογιστική μηχανική υψηλών επιδόσεων (HPC)
για τη Βιομηχανία 4.0 4) Την προσαρμογή & Ρύθμιση διεργασιών παραγωγής, προηγμένη επιστημονική και
τεχνολογική εκπαίδευση 5) Τη χρήση πρωτοποριακών αλγορίθμων για την προσομοίωση σχεδιασμού υλικών και
διεργασιών 6) Την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας, ανθεκτικότητας και του πράσινου αποτυπώματος
της Βιομηχανίας.

 

 

DigiAgriFood
Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας #DigiAgriFood στοχεύει στην ενδυνάμωση του ψηφιακού και πράσινου μετασχηματισμού ολόκληρου του φάσματος της Αγροδιατροφικής αλυσίδας αξίας με άμεσα οφέλη για τους πολίτες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ΜμΕ και το δημόσιο τομέα.

Εξειδικεύεται στις τεχνολογίες της Τεχνητής Νοημοσύνης, των Προηγμένων Ψηφιακών Δεξιοτήτων, της Υψηλής Υπολογιστικής Απόδοσης, του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και της Διαλειτουργικότητας και συνεισφέρει άμεσα στις αποστολές και τους στόχους του Προγράμματος "Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027".

SmartHealth

Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας για Έξυπνη Υγεία: Ιατρική Ακριβείας και Καινοτόμες Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υγείας (smartHEALTH) είναι ένα ενιαίο κατάστημα όπου οι επιχειρήσεις και ο δημόσιος τομέας μπορούν να λάβουν βοήθεια για τη βελτίωση των επιχειρηματικών και παραγωγικών διαδικασιών και προϊόντα και υπηρεσίες μέσω ψηφιακής τεχνολογίας. Ο κόμβος προσφέρει εξαιρετικά εξειδικευμένη τεχνογνωσία στους εμβληματικούς τομείς της ιατρικής ακριβείας, του καρκίνου, της ανάλυσης ιατρικής εικόνας, του ψηφιακού μετασχηματισμού του δημόσιου τομέα και των υποδομών. Αυτή η τεχνογνωσία καθιερώνεται μέσω της αριστείας Ε&Α σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η smartHEALTH συγκεντρώνει όλους τους κύριους ηγέτες Ε&Κ του ελληνικού οικοσυστήματος στον τομέα της ψηφιακής και έξυπνης υγείας για να διευκολύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Synerginn

Η κοινοπραξία SYNERGiNN EDIH συνδυάζει πολυεπιστημονικές ικανότητες και πόρους από την ακαδημαϊκή κοινότητα, τη βιομηχανία και την ερευνητική κοινότητα με επίκεντρο την Τεχνητή Νοημοσύνη, την Κυβερνοασφάλεια, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, την Ενέργεια, την Αειφόρο Ανάπτυξη, την Κυκλική Οικονομία, τη Διαχείριση Αποβλήτων και τη Βιομηχανία 4.0.

 

 

Smart Attica

Η Smart Attica στοχεύει να αποτελέσει την εθνικό Ψηφιακό Κόμβο Αναφοράς (EDIH) για την Τεχνητή Νοημοσύνη και να αυξήσει την ψηφιακή ωριμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και των τοπικών αρχών.

Η βασική κινητήρια δύναμη είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη, που συμπληρώνεται από την τεχνογνωσία στους Υπολογιστές Υψηλής Απόδοσης, την Κυβερνοασφάλεια και άλλες αναδυόμενες ψηφιακές τεχνολογίες όπως το IoT, το 5G και οι αισθητήρες.

Αυτές οι υπηρεσίες θα ενδυναμώσουν ψηφιακά τις επιχειρήσεις (με έμφαση στις ΜΜΕ και τις μικρές μεσαίας κεφαλαιοποίησης) και τους οργανισμούς του δημόσιου τομέα που απευθύνονται στην Ενέργεια και Περιβάλλον, στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και Κινητικότητα και στον Πολιτισμό και τον Τουρισμό.

 

 

GR digiGOV innoHUB

Ο κόμβος GR digiGOV innoHUB στοχεύει να:

  • Υποστηρίξει την ανάπτυξη μιας νέας γενιάς δημόσιων υπηρεσιών, που θα αξιοποιούν προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες (AI, Blockchain, mobile Internet, 5G, HPC, IoT, Cloud κ.λπ.) και θα βασίζονται σε ανοικτά πρότυπα και λύσεις για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις,
  • Ενδυναμώσει το οικοσύστημα των φορέων του ψηφιακού μετασχηματισμού, να ενισχύσει τις δεξιότητες και τις συνέργειες τους, και τις κοινότητες πρακτικής,
  • Συμβάλλει στην προώθηση της καινοτομίας στη Δημόσια Διοίκηση, μετατρέποντάς την σε επενδυτή-ηγέτη στην ψηφιακή αγορά με την εισαγωγή μεθόδων αξιοποίησης καινοτόμων λύσεων από το Προ-Εμπορικό στάδιο(PIP/PCP),
  • Διευκολύνει τη δικτύωση, τις δια-περιφερειακές και διεθνείς συνεργασίες, τις συνεργατικές δρασεις και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών.
Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.