Παρατηρητήριο για την Καινοτομία του Δημόσιου Τομέα (OPSI) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)
Το Παρατηρητήριο για την Καινοτομία του Δημόσιου Τομέα (OPSI) είναι ένα παγκόσμιο φόρουμ για την καινοτομία του δημόσιου τομέα. Το Παρατηρητήριο, συνεργάζεται με τις κυβερνήσεις για να κατανοήσει και να ενθαρρύνει νέες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των πολύπλοκων προβλημάτων της κοινωνίας, ενισχύοντας τους δημόσιους υπαλλήλους με νέες ιδέες, γνώσεις, εργαλεία και συνδέσεις, για να τους βοηθήσουν να διερευνήσουν νέες δυνατότητες.
Το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών του Υπουργείου Εσωτερικών, αποτελεί μέλος του OPSI από τον Μάιο του 2018 συμμετέχοντας ενεργά στις συναντήσεις των Εθνικών Σημείων Επαφής και σε δράσεις, όπως αυτή της διαμόρφωσης του κειμένου της Διακήρυξης Καινοτομίας στο Δημόσιο Τομέα.
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.oecd-opsi.org/

 

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.