Πολιτική Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα: Παρουσίαση

 

Public Sector Leaders

Το 2020, το Υπουργείο Εσωτερικών, δημοσίευσε την Πλατφόρμα Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα https://innovation.gov.gr. Η Πολιτική Καινοτομίας αποτελεί μια νέα πολιτική, στον μηχανισμό διοικητικής αλλαγής και βελτίωσης της λειτουργίας του Κράτους.

Στην παρουσίαση γνωρίζουμε: Τι είναι η καινοτομία στον Δημόσιο Τομέα, γιατί χρειαζόμαστε την καινοτομία και πως μπορούμε να συμμετέχουμε στο οικοσύστημα που σχεδιάζει το Υπουργείο Εσωτερικών.

 

Συντονιστής
Χρήστος Κοκκάλας, Προϊστάμενος Τμήματος Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών , Υπουργείο Εσωτερικών. Διαβάστε εδώ το βιογραφικό.

Διοργανωτής

Υπουργείο Εσωτερικών

Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα

Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Καινοτομίας

Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών

Παρατηρητήριο Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα www.innovation.gov.gr

 

 

 

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.