Το Δίκτυο Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα αποτελεί μια άτυπη ομάδα εκπροσώπων από δημόσιους φορείς οι οποίοι συμμετέχουν σε δράσεις για θέματα καινοτομίας που υλοποιεί η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα.

Συγκεκριμένα, στο Δίκτυο, το οποίο συστάθηκε το 2020 και επικαιροποιήθηκε το 2023 συμμετέχουν δημόσιοι φορείς από την κεντρική κυβέρνηση, το περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ανάμεσα στα μέλη του Δικτύου βρίσκονται Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητες Αρχές, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Περιφέρειες και Δήμοι.

Ο σκοπός του Δικτύου είναι η δημιουργία κοινότητας καινοτομίας στην οποία συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι φορείς προκειμένου να προωθήσουν την καινοτομία των στελεχών τους αλλά και να συνεισφέρουν στην βελτίωση και διάδοση της πολιτικής καινοτομίας στο δημόσιο τομέα.

Περισσότερες πληροφορίες για τα μέλη του Δικτύου Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα βρίσκονται στο παρακάτω αρχείο.

 

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.