Η εργασία στον Δημόσιο Τομέα μέσα από την διεθνή πρακτική την εποχή του COVID-19

 

Πως αλλάζει η δημόσια διοίκηση στην εποχή του Covid-19?

Ποιοι είναι οι νέοι τρόποι και εργαλεία εργασίας που αναδύονται? Ποια εργαλεία θα κρατήσουμε στην νέα εποχή μετά την κρίση?

Η πανδημία του κορονοϊού έχει φέρει στην επιφάνεια νέους τρόπους λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Απομακρυσμένη εργασία, νέοι ηλεκτρονικοί τρόποι επικοινωνίας και πλατφόρμες συνεργασίας είναι μερικά από τα καινοτόμα εργαλεία που χρησιμοποιούνται μετά την πανδημία.

Το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων πρακτικών, έχει συγκεντρώσει από τις ομάδες εργασίας του ΟΟΣΑ και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης, πρακτικές και ενέργειες που έχουν υλοποιηθεί από 25 χώρες και τις παραθέτει, αποτυπώνοντας τις βασικές αρχές που υιοθετούν οι χώρες στις πρώτες ενέργειες που υλοποιούν για το ανθρώπινο δυναμικό.

Στην πρώτη περίοδο της πανδημίας, οι περισσότερες δημόσιες διοικήσεις στην ευρωπαϊκή ένωση,  υιοθέτησαν την τηλεργασία ως βασικό τρόπο εργασίας, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις, η μετάβαση στην νέα εποχή έγινε πολύ γρήγορα με νομοθετικές παρεμβάσεις.

Οι τηλεδιασκέψεις επίσης φαίνεται να έχουν αντικαταστήσει τις συναντήσεις με φυσική παρουσία, ενώ έχει επιταχυνθεί σημαντικά ο μετασχηματισμός της διοικητικής λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών με την ενίσχυση της καινοτομίας και την γενικότερη χρήση της τεχνολογίας όπου ήταν εφικτό..

Διάβασε περισσότερα σε αυτό τον σύνδεσμο. 

Κατηγορίες: Μελέτες

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.