Έρευνες

Έρευνες για την μελέτη και κατανόηση της καινοτομίας στην ελληνική δημόσια διοίκηση

Το Τμήμα Καινοτομίας διενεργεί έρευνες με πεδίο εφαρμογής τις οργανώσεις του δημοσίου τομέα χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους.  Οι έρευνες στοχεύουν στη συγκέντρωση δεδομένων αναφορικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την ικανότητα καινοτομίας καθώς και στην υποστήριξη των μελετών που διενεργούμε.

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούμε είναι:

  • Έρευνα με χρήση ερωτηματολογίων.
  • Δεδομένα που συλλέγονται από το Παρατηρητήριο Καινοτομίας.
  • Αντιλήψεις με βάση την ανατροφοδότηση από το forum και την επικοινωνία.
  • Εργαστήρια με focus group.
Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.