Η Καινοτομία στον Δημόσιο Τομέα μετά την επιδημία του COVID-19

Η καινοτομία ως μηχανισμός του διοικητικού μετασχηματισμού και διαχείρισης της αβεβαιότητας του μέλλοντος.

Η Καινοτομία στον Δημόσιο Τομέα μετά την επιδημία του COVID-19

Η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού του ΥΠΕΣ συμμετέχει στην πρωτοβουλία του ΟΟΣΑ για την αναζήτηση της επόμενης μέρας στον Δημόσιο Τομέα, μετά την επιδημία του COVID-19. Το Συνέδριο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο αριθμό συνεδρίων που πραγματοποιούνται την ίδια μέρα, με την ίδια θεματολογία και κοινούς στόχους από τους φορείς των χωρών μελών του ΟΟΣΑ που ηγούνται στην διαμόρφωση της πολιτικής καινοτομίας.

H κρίση της πανδημίας, ανέδειξε τους κρίσιμους παράγοντες καινοτομίας:

  •  Αναγνώριση της ανάγκης για νέες λύσεις
  •  Αμφισβήτηση υφιστάμενων πρακτικών και άνοιγμα σε νέες προτάσεις
  •  Ευελιξία για εφαρμογή των κατάλληλων λύσεων σύμφωνα με τις νέες συνθήκες
  •  Νέα πραγματικότητα στην οποία κάποιες λύσεις θα αποδώσουν και κάποιες όχι

Στο συνέδριο παρουσιάζουμε την πολιτική καινοτομίας ως μια στρατηγική απάντηση στα προβλήματα που αναδείχθηκαν με αφορμή την κρίση της πανδημίας. Αναζητούμε στην εποχή μετά την πανδημία, την δημιουργία ενός οικοσυστήματος συνεχούς καινοτομίας, ως ένα κρίσιμο μηχανισμό για την υποστήριξη του διοικητικού μετασχηματισμού και πως μπορεί αυτό να συνεισφέρει, σε όσα χρειάζεται να αλλάξουμε για να αντιμετωπίσουμε την αβεβαιότητα του μέλλοντος.


Τι αφορά το συνέδριο

Στις 17 Νοεμβρίου χώρες από όλο τον κόσμο διοργανώνουν τοπικές εκδηλώσεις σε μία προσπάθεια να αποτυπώσουν τις σκέψεις τους σε ότι μας απασχόλησε στην περίοδο μετά το ξέσπασμα της κρίσης πανδημίας και πως αυτή θα μας επηρεάσει στο μέλλον, να εξετάσουν πως η καινοτομία μπορεί να ενσωματωθεί ως ένας μόνιμος μηχανισμός για την αντιμετώπιση της αβεβαιότητας του μέλλοντος, επιδιώκοντας μια συλλογική και στρατηγική απάντηση στην κρίση του 2020.
Στις 18 Νοεμβρίου ο ΟΟΣΑ διοργανώνει forum υψηλόβαθμων στελεχών από όλο τον κόσμο που θα συζητήσουν για την κρίση, τα κενά και τις ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν και θα αποτυπώσουν τις σκέψεις τους για τα μέλλον των κυβερνήσεων μετά την κρίση.

Οργάνωση Συνεδρίου

Διοργάνωση: Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού, Υπουργείο Εσωτερικών
Ημερομηνία: 17 Νοεμβρίου 2020
Τρόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακά
Facebook:Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών 
Twitter:@innovunit_MoI #GovInnovationEvent, #InnovationBeyondCrisis #GovAfterShock

Ποιος μπορεί να συμμετέχει

Ανώτερα στελέχη από τον Δημόσιο Τομέα
Μέλη του Δικτύου Καινοτομίας
Στελέχη από τον Ιδιωτικό Τομέα
Εκπρόσωποι από την ακαδημία

Τάσεις και χαρακτηριστικά του νέου περιβάλλοντος

Η κρίση του COVID-19 αλλάζει το περιβάλλον λειτουργίας των δημοσίων οργανώσεων, στο οποίο διακρίνονται οι ακόλουθες τάσεις:
1. Μεταβλητότητα
Χαρακτηριστικά: γρήγορες αλλαγές χωρίς ξεκάθαρες προβλεπόμενες τάσεις ή μοτίβα
Στρατηγικές ενέργειες: ΟΡΑΜΑ
2. Αβεβαιότητα
Χαρακτηριστικά: συχνές διασπαστικές αλλαγές, αβεβαιότητα και άγνωστα αποτελέσματα
Στρατηγικές ενέργειες: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
3. Περιπλοκότητα
Χαρακτηριστικά: πολλά και πολύπλευρα μέρη και μεγάλος αριθμός δεδομένων
Στρατηγικές ενέργειες: ΣΑΦΗΝΕΙΑ
4. Ασάφεια
Χαρακτηριστικά: διαστρεβλώσεις και έλλειψη σαφήνειας με πολλά άγνωστα σημεία
Στρατηγικές ενέργειες: ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Κρίσιμα Ερωτήματα

Το συνέδριο επικεντρώνεται στα ακόλουθα τέσσερα ερωτήματα, όπως έχουν τεθεί στο γενικότερο πλαίσιο της εκδήλωσης του ΟΟΣΑ:

1. Τι πρέπει να αφήσουμε πίσω μας από την κρίση του COVID-19; Ποια είναι τα πράγματα που δεν ταιριάζουν πλέον με τον κόσμο στον οποίο κατευθυνόμαστε, ποιες είναι οι δομές και οι διαδικασίες που αποδείχθηκαν ανεπαρκείς, αταίριαστες ή ακατάλληλες για το αναδυόμενο περιβάλλον λειτουργίας των δημοσίων οργανώσεων;

2.Τι θέλουμε να κρατήσουμε; Ποια στοιχεία θεωρούμε ότι είναι βασικά ή αξιόλογα από πριν ή κατά τη διάρκεια της κρίσης που θέλουμε να διατηρήσουμε; Ποια από αυτά πρέπει να αναπροσαρμοστούν στο αναδυόμενο περιβάλλον λειτουργίας των δημοσίων οργανώσεων;

3. Τι πρέπει να κάνουμε διαφορετικά; Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά, με δεδομένο όσα μας αποκάλυψε η κρίση; Τι πρέπει να αλλάξουμε, με τι πρέπει να πειραματιστούμε και που πρέπει να επικεντρωθούν οι προσπάθειές μας τώρα;

4. Τι νέο έρχεται μετά την κρίση; Ποιο είναι το καινούργιο που χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίζουμε τις αβεβαιότητες του μέλλοντος; Ποια είναι η νέα πραγματικότητα στην δημόσια διοίκηση;

Δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις! Σκοπός είναι να επισημανθούν τα βασικά θέματα και προβλήματα, να προσδιοριστούν οι ευκαιρίες και οι προτεραιότητες και να ενσωματωθούν κάποια από αυτά στην πολυεπίπεδη δράση των δημοσίων οργανώσεων.


Τρόπος συμμετοχής στο συνέδριο

Το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών, της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών, ως μέλος του Δικτύου Καινοτομίας του ΟΟΣΑ, προετοιμάζει το συνέδριο της Αθήνας, συμμετέχοντας στην παγκόσμια εκδήλωση του ΟΟΣΑ. Σύντομα θα ανακοινωθούν μέσω της ιστοσελίδας https://innovation.gov.gr περισσότερες πληροφορίες για την διεξαγωγή του συνεδρίου.

Για αρχή, θα θέλαμε τη δική σας συνεισφορά συμπληρώνοντας το ακόλουθο ερωτηματολόγιο που αφορά στα προηγούμενα ερωτήματα . Οι απαντήσεις που θα συλλεχθούν, θα ομαδοποιηθούν από το Τμήμα μας και θα σταλούν στον ΟΟΣΑ εκ μέρους της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε υπαλλήλους δημοσίων οργανώσεων ανεξαρτήτως επιπέδου. Η συμπλήρωση του ερωτηματολόγιου συνεπάγεται αποδοχή των Όρων χρήσης και της Πολιτικής Ασφαλείας Απορρήτου.


Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.