Το γεγονός ΕΚΚΔΑ Gov 5.0 Hackathon οργανώνεται από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών δεν ευθύνεται για τα θέματα οργάνωσης του γεγονότος. Τα στοιχεία των ενδιαφερόμενων μελών να συμμετέχουν στο γεγονός θα διαβιβαστούν από την υπηρεσία μας στο Ι.Τ.Ε.Κ. Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.