Η δήλωση ενδιαφέροντος αφορά συμμετοχή στο εργαστήρι του OPSI OECD με θέμα "Προληπτική ικανότητα καινοτομίας δημόσιων φορέων και προληπτική πολιτική τεχνολογίας". Το εργαστήρι διεξάγεται από στελέχη του ΟΟΣΑ στην αγγλική γλώσσα. Το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών έχει την ευθύνη για το συντονισμό της συμμετοχής φορέων από την ελληνική δημόσια διοίκηση και όχι για την οργάνωση ή το περιεχόμενο του εργαστηρίου.

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.