Η φόρμα αφορά τη συμμετοχή στην έρευνα για το μέλλον της τηλεργασίας στον Δημόσιο Τομέα.
 

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.