Περιγραφή της Καινοτομίας

Η καινοτομία αναπτύχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παλαιού Φαλήρου και αφορά στην εγκατάσταση ενός αυτόνομου συνδυασμένου συστήματος, αποτελούμενο από πινακίδα STOP με ενσωματωμένα led υψηλής ισχύος στις γωνίες περιμετρικά, συνδυασμένο με ανακλαστήρες οδοστρώματος (μάτια γάτας) με ενσωματωμένα Led, όλο μαζί συγχρονισμένης παλλόμενης αναλαμπής, τροφοδοτούμενο από Φωτοβολταϊκό (Φ/Β) πάνελ. Πρόκειται για εξοπλισμό προηγμένης τεχνολογίας στα πλαίσια επενδυτικού προγράμματος του Δήμου που συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας του οδικού δικτύου σε διασταυρώσεις που παρατηρείται αυξημένος αριθμός ατυχημάτων, βελτιώνοντας και αναβαθμίζοντας την ορατότητα των ρυθμιστών κυκλοφορίας (πινακίδων σήμανσης). Η εν λόγω εγκατάσταση προσφέρει αναβάθμιση της ενεργητικής ασφάλειας του οδικού δικτύου ως μέρους της οδικής σήμανσης και συμβάλει στην μείωση των ατυχημάτων που προκαλούνται στο σημείο τοποθέτησης.

Λόγοι ανάπτυξης της Καινοτομίας 

Ο βασικός λόγος ανάπτυξης της συγκεκριμένης καινοτομίας ήταν η συχνότητα των ατυχημάτων που σημειώνονταν στο συγκεκριμένο σημείο που τοποθετήθηκε το σύστημα. Η Υπηρεσία προκειμένου να βελτιώσει τις συνθήκες οδικής ασφάλειας διερεύνησε τα διαθέσιμα συστήματα στην αγορά και κατόπιν συνεργασίας με ιδιωτική εταιρεία βελτιώθηκε, διαμορφώθηκε η εφαρμογή με υποδείξεις της υπηρεσίας και δημιουργήθηκε η εν λόγω καινοτομία.

Στόχοι της Καινοτομίας

Η καινοτομία σχεδιάστηκε για τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και για τη μείωση των ατυχημάτων σε διασταυρώσεις του οδικού δικτύου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, ιδιαίτερα σε σημεία όπου παρατηρείται αυξημένος αριθμός ατυχημάτων. Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω σύστημα σήμανσης των δρόμων αποσκοπεί στην αναβάθμιση της ορατότητας της οριζόντιας και κάθετης σήμανσης του οδικού δικτύου, καθώς και στην αύξηση της ασφάλειας των οδικών μεταφορών στον τομέα αποτροπής τροχαίου ατυχήματος, βελτιώνοντας τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και αυξάνοντας την τήρηση των κανόνων της. Επίσης, στοχεύει στην αναβάθμιση της ενεργητικής ασφάλειας του οδικού δικτύου ως μέρους της οδικής σήμανσης και στην αύξηση του αισθήματος ασφάλειας που νιώθει ο χρήστης της οδού όταν κινείται σε αυτήν. Απώτερος σκοπός της καινοτομίας είναι η μείωση των ατυχημάτων στο οδικό δίκτυο του Δήμου.

Αποτελέσματα της καινοτομίας

Η εγκατάσταση των ανακλαστήρων οδοστρώματος στο οδικό δίκτυο του Δήμου μας συνετέλεσε στην αύξηση της ασφάλειας στους χρήστες του οδικού δικτύου ειδικότερα σε άσχημες καιρικές συνθήκες, όπως βροχή, ομίχλη, σκοτάδι. Επίσης βελτίωσε το ρυθμό κυκλοφορίας στους δρόμους και συνέβαλε στη μείωση των τροχαίων συμβάντων, αλλά και στον περιορισμό των παραβάσεων του ΚΟΚ. Ένα ακόμα αποτέλεσμα της καινοτομίας ήταν η αναβάθμιση της ενεργητικής ασφάλειας του οδικού δικτύου ως μέρους της οδικής σήμανσης και η αναβάθμιση των συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης. Σημαντική ήταν επίσης η βελτίωση της συμπεριφοράς των οδηγών στους δρόμους, αλλά και η αύξηση του αισθήματος ασφάλειας που νιώθουν οι οδηγοί.

Στάδιο Σχεδιασμού

Το σύστημα έχει τις εξής προδιαγραφές: Φωτοβολταϊκό σύστημα αναγγελίας STOP (με ενσωματωμένα περιμετρικά στις γωνίες οκτώ (8) LED υψηλής ισχύος (3W) κόκκινου χρώματος (695nm) με κατανομή εκπομπής οριζόντια ±40ο και ±20ο κατακόρυφα). Επιπλέον, το σύστημα διαθέτει 3 τεμάχια συσκευών σήμανσης LED (Ανακλαστήρες Οδοστρώματος/μάτια γάτας) καλωδιακά συνδεδεμένα τόσο μεταξύ τους όσο και με τον κεντρικό ρυθμιστή ελέγχου. Το σύστημα τροφοδοτείται από φωτοβολταικό πάνελ πλέον των 30W με κουτί οργάνων με μονάδα ελέγχου με μικροεπεξεργαστή με αστρονομικό ρολόι που μειώνει τη φωτεινότητα των LED κατά τη διάρκεια της νύχτας για την αποφυγή τύφλωσης των οδηγών (dimming), προστασία της μπαταρίας από πλήρη εκφόρτιση και δυνατότητα προγραμματισμού του ρυθμού και της διάρκειας των παλμών εκπομπής/σβέσης (flashing).

Στάδιο Εφαρμογής

Η προμήθεια πραγματοποιήθηκε ύστερα από απόφαση Δημάρχου και υπογραφή συμφωνητικού με φορέα του ιδιωτικού τομέα, με χρήση ιδίων πόρων, βάσει του Ν. 4412/2016.

Στάδιο Διάδοσης

Στο εσωτερικό του Δήμου, η διάδοση έγινε με τη χρήση εσωτερικού δικτύου επικοινωνίας και η ενημέρωση στους πολίτες έγινε μέσω της ιστοσελίδας του.

Συνεργασίες

Κατά τα στάδια του σχεδιασμού και της εφαρμογής της καινοτομίας, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παλαιού Φαλήρου συνεργάστηκε με ιδιωτική εταιρία. Η συνεργασία αυτή αφορούσε στη χορήγηση στοιχείων για την περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και στην υλοποίηση του έργου από τον εν λόγω ανάδοχο.

Χρηματοδότηση και κόστος

Το κόστος για την ανάπτυξη της καινοτομίας ανέρχεται σε 3.600€ και το κόστος για την εφαρμογή και συντήρησή της σε 8.000€. Τα κόστη αυτά καλύπτονται από εθνικούς πόρους και από τον προϋπολογισμό του Δήμου.

Εκτίμηση – περιγραφή για τις αναγκαίες συνθήκες επιτυχίας και βιωσιμότητας της καινοτομίας

Η επιτυχία της καινοτομίας οφείλεται στο γεγονός ότι συντάχθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές από την αρμόδια υπηρεσία ύστερα από εντατική ενασχόληση με το ζήτημα και ιδιαίτερο ενδιαφέρον επίλυσης του προβλήματος από το προσωπικό, το οποίο συνέβαλε καθοριστικά στην ολοκλήρωσης του συστήματος και κατά συνέπεια επιτεύχθηκε η ωριμότητα της εφαρμογής. Επιπλέον, το σύστημα ήταν τεχνικά εφικτό να υλοποιηθεί από την ανάδοχο εταιρεία.

Εμπειρίες, σκέψεις, διαπιστώσεις

Η συγκεκριμένη εφαρμογή είναι πρωτοποριακή και στόχο έχει τη βελτίωση της ασφάλειας του οδικού δικτύου του δήμου μέσω ενός έξυπνου συστήματος, αποσκοπώντας στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής με τη χρήση τεχνολογιών για την επίτευξη της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης της πόλης. Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου βρίσκεται ήδη σε διαδικασία για τοποθέτηση τους συστήματος και σε άλλα σημεία και θα προβεί σε σχετικές καταγραφές.

Βράβευση καινοτομίας

Για την καινοτομία ‘Οδικός Εξοπλισμός Ασφάλειας’ ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου κέρδισε το χάλκινο βραβείο στο πλαίσιο των βραβείων Best City Awards 2020 Στον Πυλώνα ‘Liveable City’ και στην Ενότητα ‘Κινητικότητα & Μεταφορές’ .

Φορέας: Δ. Π. Φαλήρου

Επίπεδο διακυβέρνησης: Τοπικό

Πεδίο εφαρμογής: Εξωτερική εφαρμογή για την παροχή υπηρεσίας ή διαδικασίας σε χρήστες

Τομέας πολιτικής: Ποιότητα ζωής

Έτος: 2020

Τύπος Καινοτομίας: Σχεδιασμός και παροχή υπηρεσιών

Στάδιο Καινοτομίας: Εφαρμογή

Ωφελούμενοι: Γενικός πληθυσμός (χρήστες οδικού δικτύου της πόλης)

Πηγές Χρηματοδότησης: Εθνικοί πόροι, προϋπολογισμός φορέα

URL: https://palaiofaliro.gr/politis/exipiretisi-politi/diefthinsi-technikon-ip/

Βράβευση: Χάλκινο βραβείο στο πλαίσιο των βραβείων Best City Awards 2020 στην ενότητα ‘Κινητικότητα & Μεταφορές’

Πόσο χρήσιμη βρίσκεις αυτήν την καινοτομία;

Πάτησε για να βαθμολογήσεις!

Μέση Βαθμολογία 4 / 5. Αριθμός ψήφων: 1

Καμία αξιολόγηση μέχρι στιγμής! Αξιολόγησε αυτήν την καινοτομία.

Πες μας τη γνώση σου για τη συγκεκριμένη καλή πρακτική!

Βοήθησέ μας να βελτιώσουμε αυτήν την δημοσίευση!

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.