Με μεγάλη συμμετοχή και αξιόλογα συμπεράσματα ολοκληρώθηκε το Συνέδριο του Υπουργείου Εσωτερικών, που διοργανώθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2020, με αντικείμενο την καινοτομία στην διαχείριση της κρίσης πανδημίας που προκάλεσε ο COVID – 19 και των ενεργειών που αναζητούμε για την επόμενη ημέρα. Το Συνέδριο διήρκεσε 3 ώρες και 45 λεπτά και προκάλεσε το ενδιαφέρον 418 ανθρώπων που συμμετείχαν από την αρχή έως την ολοκλήρωσή του. Όλο το συνέδριο είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο https://youtu.be/F8X5NUCeMZI

Η Γενική Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα κα Π. Χαραλαμπογιάννη

Την έναρξη εργασιών του Συνεδρίου, πραγματοποίησε η Γ.Γ. Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, κα Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη, και στην συνέχεια συντόνισε την εκδήλωση παρουσιάζοντας τον κο Υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο και τους ομιλητές της στρογγυλής τράπεζας.

Υπουργός Εσωτερικών κος Π. Θεοδωρικάκος

Ο κος Υπουργός Εσωτερικών, παρουσίασε τις ενέργειες του Υπουργείου στην διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα την περίοδο της κρίσης για την προστασία της οικογένειας, την αξιοποίηση των ειδικών επιστημόνων, τις ενέργειες ψηφιοποίησης του κράτους, την υποστήριξη των Δήμων με το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, καθώς και τον στρατηγικό προγραμματισμό του Υπουργείου για την υποστήριξη της πολιτικής καινοτομίας στον Δημόσιο Τομέα.

Επιπρόσθετα, ο κος Υπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες ενέργειες που έχουν υλοποιηθεί στο πεδίο της πολιτικής καινοτομίας κατά το τελευταίο έτος και την ανάληψη πρωτοβουλίας για την κατάρτιση της εθνικής στρατηγικής για την καινοτομία στον Δημόσιο Τομέα και πιθανών νομοθετικών παρεμβάσεων για την υποστήριξή της.

Στην συνέχεια, πραγματοποιήθηκε στρογγυλή τράπεζα με την συμμετοχή ομιλητών από κρίσιμους φορείς που διαχειρίστηκαν την κρίση της πανδημίας, υπό τον συντονισμό της Γεν. Γραμ. κας Χαραλαμπογιάννη. Η κα Χαραλαμπογιάννη, οργάνωσε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση αναδεικνύοντας τα θέματα που θα έπρεπε να εξεταστούν και θέτοντας ερωτήματα τα οποία οδήγησαν σε πολύ σημαντικά συμπεράσματα, όπως αναλύονται παρακάτω.

Δρ. Α. Μπισταράκη, Σύμ. Διαχείρισης Κρίσεων, στον Υφυπ. Διαχ.. Κρίσ. & Πολιτικής Προστασίας

κος Ιωάννης Κωτσιόπουλος, Γ.Γ. Υπηρεσιών Υγείας, Υπουργείο Υγείας

κος Λ. Χριστόπουλος , Γ.Γ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών

κος Γ. Σπηλιωτόπουλος Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα

κος Δ. Παπαστεργίου Δήμαρχος Τρικκαίων, Πρόεδρος ΚΕΔΕ

κος Α. Μπίνης , Διοικητής Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Δρ. Λ. Ανθόπουλος , Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να συζητήσουν και να απαντήσουν στα ερωτήματα που είχαν τεθεί από τον ΟΟΣΑ και τα βασικά συμπεράσματα από την στρογγυλή τράπεζα  ήταν:

 1. Τι πρέπει να αφήσουμε πίσω; Τι είναι αυτό που πλέον δεν ταιριάζει στη νέα κατάσταση που βρισκόμαστε; Τι κατέδειξε η κρίση ως πλέον ακατάλληλο ή ποια είναι εκείνα τα πράγματα που η κρίση ανέδειξε ως πράγματα τα οποία πρέπει να σταματήσουμε να κάνουμε;
 • Αφήνουμε πίσω τα παλαιά συστήματα διαχείρισης των δεδομένων και αναζητούμε νέα μοντέλα, εργαλεία, μεθοδολογίες διαχείρισης των δεδομένων και ικανότητας πρόβλεψης,
 • Θα πρέπει να απορρίψουμε τις δυσκολίες στον συντονισμό και τις συνεργασίες που είχαν εμφανιστεί στο παρελθόν,
 • Να εργαστούμε στην μείωση και αλλαγή της επικρατούσας ενδοδιοικητικής γραφειοκρατίας, ειδικότερα σε ομάδες προσωπικού π.χ. γιατροί οι οποίοι θα πρέπει να έχουν παραγωγική απασχόληση στον χρόνο εργασίας τους,
 • Αφήνουμε πίσω την διαχείριση του προσωπικού σε κρίσιμους τομείς όπως πχ. στην υγεία επενδύοντας στην κάλυψη των κενών
 1. Τι πρέπει να κρατήσουμε; Τι είναι εκείνο που θεωρούμε ότι  πρέπει να διατηρηθεί ακόμα και μετά την κρίση; Υπήρξαν πράγματα που η κρίση εισήγαγε, τα οποία πρέπει να κρατήσουμε; (π.χ. μια υπηρεσία, μια ανάγκη, μια πολική προτεραιότητα, συμπεριφορές ή νοοτροπίες, οι οποίες έγιναν ακόμα πιο αναγκαίες)
 • Όλοι οι ομιλητές συμφώνησαν ότι η πανδημία οδήγησε σε επιτάχυνση της ψηφιοποίησης και της ανάπτυξης της τεχνολογικής υποδομής της χώρας. Οι αλλαγές αυτές πρέπει να συνεχιστούν και η ψηφιοποίηση να ολοκληρωθεί αφού πρώτα προηγηθούν οι απαραίτητες απλουστεύσεις,
 • Να συνεχίσουμε να λαμβάνουμε αποφάσεις με επιστημονικό τρόπο, έγκαιρα και βάση των δεδομένων,
 • Διατηρούμε και ενισχύουμε τα δίκτυα που δημιουργήθηκαν αυτήν περίοδο π.χ. εθελοντισμός,
 • Να κρατήσουμε την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού που επιτεύχθηκε την περίοδο της κρίσης. 
 1. Τι πρέπει να κάνουμε διαφορετικά; Τι θα έπρεπε να αλλάξει ή σε τι χρειάζεται να πειραματιστούμε και να προσπαθήσουμε τώρα;
 • Μέχρι σήμερα, λειτουργούσαμε αποσπασματικά, χρειαζόμαστε να ενοποιήσουμε τις υποδομές μας και το σχεδιασμό που κάνουμε. Επίσης να ενισχύσουμε τους μηχανισμούς συντονισμού και τις συνεργασίες οι οποίες αποδίδουν, όπως φάνηκε και στην πράξη κατά την περίοδο της κρίσης.
 • Από τα δεδομένα που συλλέγουμε μπορούμε πλέον να τα αξιοποιήσουμε και να αναπτύξουμε προβλεπτική ικανότητα,
 • Χρειαζόμαστε ένα άνοιγμα του δημόσιου τομέα προς την ανοικτή καινοτομία, την συμμετοχή του προσωπικού και των ερευνητικών ιδρυμάτων προκειμένου νέες ιδέες να ενσωματωθούν στον σχεδιασμό των πολιτικών,
 • Να επενδύσουμε σε νέες δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού, όχι μόνο ψηφιακές δεξιότητες αλλά και δεξιότητες κατανόησης και ανταπόκρισης σε ένα κόσμο που απαιτεί γνώση των διεθνών αλλαγών που έρχονται,
 • Χρειαζόμαστε νέες διαδικασίες προμηθειών που θα έχουν μικρότερο διοικητικό βάρος και θα είναι περισσότερο προσανατολισμένες στο αποτέλεσμα,
 • Χρειάζεται να αλλάξουμε τον τρόπο επικοινωνίας του κράτους με τον πολίτη, προκειμένου να δημιουργηθούν νέες υποδομές διαχείρισης αιτημάτων των πολιτών και αμεσότερης ανταπόκρισης,
 • Να αξιοποιήσουμε τα νέα εργαλεία επικοινωνίας που υπάρχουν , π.χ. τα κοινωνικά δίκτυα, προκειμένου να έρθει το κράτος κοντά στον πολίτη,
 • Χρειαζόμαστε ένα νέο μοντέλο οργάνωσης του συστήματος υγείας,
 • Δημιουργία ευέλικτης νομοθεσίας που θα επιτρέπει διαχείριση των κρίσεων όταν προκύπτει ανάγκη.

Στο τρίτο και τελευταίο μέρος, πραγματοποιήθηκε το διαδραστικό εργαστήρι που σχεδίασε το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών.

κα Φ. Γιάνναρου, Υπ. για τις Δεξιότητες Καινοτομίας, Τμ. Καινοτομίας & Βέλτιστων Πρακτικών

Το εργαστήρι εισήγαγε τους συμμετέχοντες στην βασική θεωρία του μοντέλου 4 πτυχών «4 facets model» που δημιούργησε το Παρατηρητήριο Καινοτομίας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, και στην συνέχεια οι συμμετέχοντες απάντησαν ερωτήσεις με διαδραστικό τρόπο, από τις οποίες μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα αναφορικά με την διαχείριση της καινοτομίας, τόσο για την υφιστάμενη κατάσταση όσο και για ενέργειες που χρειάζεται να σχεδιαστούν στο μέλλον, από το Υπουργείο Εσωτερικών. Διαβάστε για τα συμπεράσματα του εργαστηρίου εδώ.

κ. Χ. Κοκκάλας, Προϊστάμενος Τμ. Καινοτομίας & Βέλτιστων Πρακτικών

Το Συνέδριο έκλεισε ο Προϊστάμενος του Τμ. Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών Χρήστος Κοκκάλας, ο οποίος συνόψισε τα βασικά συμπεράσματα από τη στρογγυλή τράπεζα και το εργαστήρι. Το συνέδριο, αποτελεί το πρώτο βήμα, της πρωτοβουλίας που αναλαμβάνει το Υπουργείο Εσωτερικών και συγκεκριμένα η Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Καινοτομίας της Γ.Γ. Ανθρώπινου Δυναμικού, για την διαμόρφωση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος καινοτομίας στην ελληνική δημόσια διοίκηση, που θα υποστηρίξει με οριζόντιο τρόπο όλες αυτές τις ενέργειες που σχεδιάζονται αυτή την περίοδο από τις δημόσιες οργανώσεις αλλά και όσες δημόσιες οργανώσεις θέλουν να αναπτύξουν τις δικές τους πρωτοβουλίες ή να συμμετέχουν σε όσες βρίσκονται σε εξέλιξη. Υπενθυμίζεται, ότι οι φορείς μπορούν να υποβάλλουν τις καινοτομίες τους για ανάρτηση στο Παρατηρητήριο Καινοτομίας σε αυτόν τον σύνδεσμο και να συμμετέχουν στο δίκτυο καινοτομίας με την υποβολή φόρμας εγγραφής σε αυτόν τον σύνδεσμο.

 

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.