Δημιουργία Κόμβου Ενημέρωσης για τον κορωνοϊό από το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.)

Περιγραφή καινοτομίας

Υπεβλήθησαν σχέδια από τον Ιατρό Εργασίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά και οδηγίες για την Επιστροφή στη Νέα Κανονικότητα. Αυτός ο Κόμβος Ενημέρωσης περιλαμβάνει τις καλές πρακτικές, καθώς και εικονογραφημένο υλικό για όλες τις ηλικίες, φυλλάδια και οδηγίες που συνέταξαν οι Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων των 233 μελών Δήμων του Δικτύου, τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του Ε.Ο.Δ.Υ. και του Υπουργείου Υγείας.

 

Στόχος

Η ενημέρωση και η παροχή κατευθύνσεων στους δήμους της χώρας σχετικά με την καλύτερη ανταπόκριση στα ζητήματα της πανδημίας του covid-19.

 

Συνεργασίες

Υπό την επιμέλεια της Επιστημονικής Επιτροπής του Δικτύου με Πρόεδρο τον Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Ιατρού κ. Ιωάννη Τούντα και την Εθνική Συντονίστρια του Δικτύου κα Νταίζη Παπαθανασοπούλου.

 

Διατήρηση και ενσωμάτωση της καινοτομίας μετά την κρίση του COVID-19 

Ο κόμβος ενημέρωσης μπορεί να εξακολουθήσει να υφίσταται και μετά την κρίση της πανδημίας του covid-19, παρέχοντας ενημέρωση και κατευθύνσεις για θέματα υγείας, περιβάλλοντος κ.α. .

Φορέας: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ )

Πεδίο εφαρμογής: Εθνικό

Τομέας πολιτικής: Υγεία, Κοινωνική Πολιτική

Θέμα επίλυσης: Ενημέρωση και παροχή κατευθύνσεων στις τοπικές αρχές σχετικά με την ανταπόκριση στα ζητήματα της πανδημίας.

Έτος: 2020

Τύπος Καινοτομίας: Διαχείριση δεδομένων

Ωφελούμενοι: Οι δήμοι της χώρας

Στάδιο Καινοτομίας: Εφαρμογή

URL: http://www.eddyppy.gr/odigies-covid-19

 

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.