Διάβασε για τη διάδοση της καινοτομίας από μία δημόσια οργάνωση σε μία άλλη.

Η μεθοδολογία βασίζεται στα έξι βήματα διάδοσης της καινοτομίας

  1. Έλεγχο
  2. Δοκιμή
  3. Προσαρμογή
  4. Αφαίρεση
  5. Εφαρμογή
  6. Αποτίμηση
 Διαδίδοντας την καινοτομία

και παρουσιάζει τις συνιστώμενες ενέργειες για κάθε βήμα από την πλευρά του φορέα που μοιράζει την καινοτομία και από την πλευρά του φορέα που θέλει να επαναχρησιμοποιήσει την καινοτομία.

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.