Περιγραφή

Διαδραστικά εργαστήρια μίας ημέρας, στα οποία παρουσιάζονται καλές πρακτικές της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, γίνεται ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων, αλλά και αναζήτηση τρόπων επέκτασης των πρακτικών αυτών σε άλλους φορείς του δημοσίου.

 

Στόχος των εργαστηρίων

Επειδή σε διεθνές επίπεδο η συλλογική νοημοσύνη αποτελεί τη κινητήριο δύναμη της αλλαγής και της βελτίωσης ο σκοπός του εργαστηρίου είναι η μάθηση και η ανταλλαγή καλών πρακτικών για τη μεταφορά  τους από μια δημόσια οργάνωση σε μια άλλη.

Τα εργαστήρια στοχεύουν στην συνεργασία στελεχών από διαφορετικές δημόσιες οργανώσεις σε κοινές περιοχές ενδιαφέροντος και την ανάπτυξη σχετικών δεξιοτήτων καινοτομίας που θα χρησιμοποιήσουν στον φορέα τους.  Επιπλέον, είναι ένας χώρος ανταλλαγής ιδεών, εμπειριών, συζήτησης και δικτύωσης.

 

Συμμετέχοντες

Τα εργαστήρια απευθύνονται σε ανώτερα και μεσαίου επιπέδου στελέχη (προϊστάμενοι δ/νσης, τμήματος ή ανάλογη θέση ευθύνης) οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τον σχεδιασμό έργων σύμφωνα με το αντικείμενο/θεματική περιοχή καινοτομίας του εργαστηρίου.

 

Μετά τα εργαστήρια οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:

 • Σχεδιάσουν καινοτόμες λύσεις για τον φορέα τους με βάση υπάρχουσες καλές πρακτικές
 • Γνωρίσουν σύγχρονες τεχνικές, μεθοδολογίες και εργαλεία για την ανάπτυξη ιδεών και τον σχεδιασμό λύσεων
 • Διαχειριστούν πιο εύκολα εμπόδια και δυσκολίες με βάση προηγούμενες εμπειρίες άλλων φορέων
 • Να έχουν την υποστήριξη του Τμήματος Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών στην ανάπτυξη περαιτέρω τεχνογνωσίας
 • Να συνεργαστούν με άλλες δημόσιες οργανώσεις σε κοινές προκλήσεις και ενδιαφέροντα

 

Στα εργαστήρια οι συμμετέχοντες θα μάθουν:

 • Τι είναι καινοτομία στην δημόσια διοίκηση
 • Τι περιλαμβάνει και πως εφαρμόζεται η διακήρυξη καινοτομίας στον δημόσιο τομέα του ΟΟΣΑ από το Τμήμα Καινοτομίας του ΥΠΕΣ
 • Καλές πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί στον ελληνικό δημόσιο τομέα
 • Χρήσιμες συμβουλές από ανθρώπους που εφάρμοσαν τις καλές πρακτικές
 • Με ποιο τρόπο μπορούν να «αντιγράψουν» μία καλή πρακτική στον φορέα τους
 • Πώς να σχεδιάζουν σε αρχικό στάδιο την εφαρμογή μίας καλής πρακτικής
 • Σύγχρονες μεθόδους εργασίας και συνεργασίας/ Να γνωρίσουν την πλατφόρμα Innovation.gov.gr ως εργαλείο αναβάθμισης της εργασίας τους

 

Μορφή εργαστηρίων

Το εργαστήριο είναι βιωματικό.  Περιλαμβάνει παρουσιάσεις, εργασία σε ζευγάρια και σε ομάδες και ανοιχτή συζήτηση.

 

Μεθοδολογία

Στο εργαστήριο θα παρουσιαστούν και θα εφαρμοστούν σύγχρονα εργαλεία και μεθοδολογίες για την προώθηση της καινοτομίας, όπως ο Οδηγός Καινοτομίας.

 

Συντονιστές εργαστηρίων

Τα εργαστήρια θα σχεδιάσουν και θα συντονίσουν στελέχη του Τμήματος Καινοτομίας.

 

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.