Παροχή πιστοποιητικών και βεβαιώσεων ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής – Δήμος Σερρών 0 (0)

Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και προκειμένου για την αποφυγή της μετάδοσης μέσω συγχρωτισμού, επισπεύσθηκε η λειτουργία της εφαρμογής e-δημότης Clicknspot. Μέσω της εφαρμογής μπορεί να γίνεται πλέον η υποβολή αιτήσεων από δημότες μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη λήψη πιστοποιητικών και άλλων βεβαιώσεων από τις δημοτικές υπηρεσίες ηλεκτρονικά, προκειμένου για την διευκόλυνση των δημοτών και την μείωση της ανάγκης επίσκεψης στις δημοτικές υπηρεσίες.

Συντάκτης Androul, πριν από

Βοήθεια στο Σπίτι 0 (0)

Κατά την τρέχουσα περίοδο αντιμετώπισης της κρίσης του κορωνοïού, αναδείχθηκε ακόμα περισσότερο η ανάγκη φροντίδας και υποστήριξης των περισσότερο ευάλωτων ομάδων πολιτών (απόρων, ηλικιωμένων, ΑΜΕΑ κα). Σε αυτό το πλαίσιο, κρίθηκε απαραίτητη η ενίσχυση της ήδη υπάρχουσας οργανωμένης δομής «Βοήθεια στο Σπίτι» στους δήμους, η οποία μπορεί, άμεσα και αποτελεσματικά, να συμβάλει στην προσφορά ποικίλων υπηρεσιών προς τους πολίτες, ιδίως τους ασθενέστερους.

Συντάκτης Androul, πριν από

Πρακτικός Οδηγός Καινοτομίας 0 (0)

Διαβάστε για τη διάδοση της καινοτομίας από μία δημόσια οργάνωση σε μία άλλη.

Η μεθοδολογία βασίζεται στα έξι βήματα διάδοσης της καινοτομίας:Έλεγχος, Δοκιμή, Προσαρμογή, Αφαίρεση, Εφαρμογή, Αποτίμηση και παρουσιάζει τις συνιστώμενες ενέργειες για κάθε βήμα από την πλευρά του φορέα που μοιράζει την καινοτομία και από την πλευρά του φορέα που θέλει να επαναχρησιμοποιήσει την καινοτομία.

Συντάκτης Androul, πριν από

Κέντρο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών Δήμου Βισαλτίας 0 (0)

Ο Δήμος Βισαλτίας ανέπτυξε μια ηλεκτρονική εφαρμογή, μέσω της οποίας μπορεί να λαμβάνει ηλεκτρονικά αιτήματα από δημότες και επιχειρήσεις, να τα διεκπεραιώνει και να τα επιστρέφει στην ψηφιακή θυρίδα των δημοτών. Έτσι, την περίοδο της πανδημίας Covid-19, αποφεύγεται ο συγχρωτισμός, μέσω του οποίου μεταδίδεται ο ιός, των δημοτών αλλά και των υπαλλήλων στις δημόσιες υπηρεσίες καθώς δεν απαιτείται η φυσική παρουσία και τα αιτήματα διεκπεραιώνονται από απόσταση.

Συντάκτης Androul, πριν από

Ενεργοποίηση 5ψήφιου αριθμού με ταυτόχρονη αποθήκευση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο στο διαδίκτυο (τεχνολογία cloud) και διαμοίρασή τους – Δήμος Αγ. Δημητρίου 0 (0)

Η γραμμή δημότη 15371 ενεργοποιήθηκε την περίοδο της πανδημίας και κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν και τέθηκε στην υπηρεσία των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

Συντάκτης Androul, πριν από
Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.