Υποβολή Καινοτομίας

Υποβολή Καινοτομίας

Η υποβολή των καινοτόμων πρακτικών γίνεται μέσω του ορισμένου εκπροσώπου στο Δίκτυο Καινοτομίας. Επί του παρόντος, δύναται να υποβληθούν καλές πρακτικές ανεξάρτητα με το εάν έχει οριστεί εκπρόσωπος του φορέα στο Δίκτυο Καινοτομίας ή όχι.

Πριν την υποβολή της καινοτομίας του φορέα σου, θα μπορούσες να περιηγηθείς στις ακόλουθες πληροφορίες:

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.