Την παρούσα φόρμα επικοινωνίας διαχειρίζεται το Τμ. Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών, Υπ. Εσωτερικών, και χρησιμοποιείται για την επικοινωνία με το Τμήμα για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του βάσει του Π.Δ. 133/2017 - ΦΕΚ Α 161/30.10.2017 - Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Φόρμα Επικοινωνίας

Τα πεδία με τον αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

Υπ. Εσωτερικών
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 15, Αθήνα

 +30 2131313107
 +30 2131313128
 +30 2131313152
 innovationunit ⌊at⌋ ydmed.gov.gr

email
Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.