ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ MACEDONIA THRACE

Διαδικτυακή προβολή & διαχείριση περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 0 (0)

Διαδικτυακή πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις διαφόρων μονάδων στις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας ΑΜΘ. Το πληροφοριακό σύστημα (ΠΣ) αναπτύχθηκε για να διαχειρίζεται όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις αδειοδοτήσεις περιβαλλοντικών μονάδων, να εμφανίζει τα είδη των αδειοδοτήσεων σύμφωνα με τη νομοθεσία καθώς και άλλα γεωχωρικά στοιχεία, όπως περιοχές Natura.
Δήμος Τρικκαίων

Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημότη Τρικκαίων 0 (0)

Η καινοτομία αφορά στην εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός γραφείου εξυπηρέτησης Δημότη (helpdesk) που προσφέρει επικοινωνία και συλλογή αιτημάτων πολιτών: α) τηλεφωνικά (24310-20000), β) μέσω του Διαδικτύου (https://20000.trikalacity.gr), γ) μέσω MobileApp (Trikala CheckApp)
Δήμος Τρικκαίων

Smart City Δήμου Τρικκαίων 0 (0)

Η καινοτομία του Δήμου Τρικκαίων αφορά στην υλοποίηση και ενσωμάτωση στον οργανισμό του μιας νέας δομής (Τμήματος) που ονομάζεται "Αυτοτελές Τμήμα Έξυπνης Πόλης" και υπάγεται απ' ευθείας στο Δήμαρχο. Η αποστολή του είναι πολλαπλή, αλλά μπορεί να συνοψιστεί στα εξής σημεία: α) καταγραφή, προτυποποίηση, απλοποίηση και ψηφιοποίηση υπηρεσιών. β) στρατηγική διοίκηση, σχεδιασμός και διοίκηση έργων. γ) μετρήσεις και προτυποποίηση σε επίπεδο πόλης (πχ. εφαρμογή ISO37101 στην πόλη).
Subscribe to our newsletter

Fill in your organization email