Γίνε Μέλος του Δικτύου Καινοτομίας

Προώθηση της συνεργατικής δράσης εκπροσώπων των δημοσίων οργανώσεων.

Γίνε Μέλος του Δικτύου Καινοτομίας

Προώθηση της συνεργατικής δράσης εκπροσώπων των δημοσίων οργανώσεων.

Το Δίκτυο Καινοτομίας στοχεύει στην προώθηση της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων προκλήσεων και για τη βελτιστοποίηση της δράσης των δημοσίων οργανώσεων.

Ρόλος των μελών του Δικτύου Καινοτομίας

Τα μέλη του Δικτύου Καινοτομίας εκπροσωπούν τον φορέα απασχόλησής τους και

  • μεριμνούν για τη συγκέντρωση καλών πρακτικών του φορέα και την υποβολή τους στο Παρατηρητήριο Καινοτομίας
  • συμμετέχουν στο Forum με σκοπό την αμεσότερη επικοινωνία και τη συλλογή και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα καινοτομίας
  • συμμετέχουν στη δράση Μαζί Καινοτομούμε WE-novate  για τη συνεργατική δραστηριοποίηση στην εξεύρεση καινοτόμων λύσεων στις προκλήσεις που εμφανίζονται στις δραστηριότητες των δημοσίων οργανώσεων
  • συμμετέχουν σε εργαστήρια, εκδηλώσεις κλπ που διοργανώνει το Υπουργείο
  • λαμβάνουν το ενημερωτικό δελτίο

Οδηγίες εγγραφής στο Δίκτυο Καινοτομίας

  1. Στο Δίκτυο Καινοτομίας εγγράφονται έως 2 εκπρόσωποι ανά φορέα, ένα κύριο μέλος και ένα αναπληρωματικό.
  2. Οι εκπρόσωποι είναι ανώτερα στελέχη του φορέα, Προϊστάμενοι Δ/νσεων ή Τμημάτων ή αντίστοιχου επιπέδου.
  3. Πριν την συμπλήρωση της παρακάτω φόρμας εγγραφής, χρειάζεται να αποσταλεί στο innovationunit [at] ydmed.gov.gr σχετικό έγγραφο ορισμού τους στο Δίκτυο Καινοτομίας από τον Γενικό Γραμματέα του φορέα ή αντίστοιχου επιπέδου.
  4. Η αίτηση εγγραφής συμπληρώνεται από το ένα μέλος και για τους δυο εκπροσώπους.
  5. Εάν δεν οριστεί αναπληρωματικό μέλος, η αίτηση συμπληρώνεται μόνο για το κύριο μέλος. Σε περίπτωση που οριστεί αναπληρωματικό μέλος σε μεταγενέστερο χρόνο, θα πρέπει να προηγηθεί επικοινωνία στο innovationunit [at] ydmed.gov.gr.

      Αίτηση εγγραφής στο Δίκτυο Καινοτομίας
Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.