Στις 8 και 9 Απριλίου 2019 πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Δικτύου του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) , για θέματα καινοτομίας στον Δημόσιο Τομέα (OPSI) στο Δουβλίνο ύστερα από πρόσκληση της Ιρλανδικής κυβέρνησης. Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης , καθώς το Τμήμα , αποτελεί μέρος του διεθνούς δικτύου. Παρόν στην συνάντηση , ήταν και ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Δημόσιων Οργανώσεων του Υπουργείου. Στην συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από 23 χώρες μέλη του δικτύου OPSI OECD.

Συνάντηση Μονάδων Καινοτομίας στο Δουβλίνο - Σημειώσεις

H συνάντηση είχε χαρακτήρα συνεργασίας πάνω σε θέματα που αφορούν την ενίσχυση της συστημικής καινοτομίας στις εθνικές δημόσιες διοικήσεις και η διάδοση της μέσα από συμπαγή μοντέλα και μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Στο πλαίσιο αυτό , πραγματοποιήθηκε εργαστήρι για την εκπαίδευση των εθνικών ηγετών καινοτομίας , στο μοντέλο που έχει αναπτυχθεί από τις τεχνικές υπηρεσίες του ΟΟΣΑ και το οποίο μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο το οποίο οι μονάδες καινοτομίας μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας των δημοσίων υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησής τους.

Το μοντέλο αυτό, βρίσκεται σε πιλοτικό στάδιο εφαρμογής στις χώρες της βόρειας Ευρώπης και πολύ σύντομα στο δεύτερο εξάμηνο του 2019 θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται και στις πρώτες δημόσιες υπηρεσίες της Ελλάδας μέσα από innovation labs.

Επίσης στη συνάντηση, αναπτύχθηκε ένα πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα σε κράτη με βάση τους τομείς προτεραιότητας τους για το επόμενο έτος. Το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων, το οποίο λόγω αρμοδιότητας έχει υποβάλει σχέδιο για την διαμόρφωση στρατηγικής εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης στις δημόσιες υπηρεσίες, συμμετέχει στην ομάδα των χωρών που απαρτίζεται από την Ιταλία, την Νορβηγία, την Εσθονία και την Σουηδία και οι οποίες έχουν προτεραιότητα πολύ σύντομα να έχουν ολοκληρώσει την στρατηγική τους. Οι χώρες που απαρτίζουν την ομάδα έχουν στόχο να διαμορφώσουν από κοινού τα επόμενα βήματα με ανταλλαγή πρακτικών προκειμένου να ενισχυθεί η γνώση και η εμπειρία της κάθε χώρας.

Συνάντηση Μονάδων Καινοτομίας στο Δουβλίνο

Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα Καινοτομίας, θα αποτελέσει επίσης και την μονάδα με την οποία θα συνεργαστεί σε εθνικό επίπεδο το Παρατηρητήριο Καινοτομίας του ΟΟΣΑ , για την μελέτη που απαιτείται προκειμένου να διαμορφωθεί το εργαλείο και η στρατηγική για την ενίσχυση της ικανότητας των εθνικών διοικήσεων να διαχειρίζονται και να προλαμβάνουν τα ζητήματα που ανακύπτουν από τις ψηφιακές τεχνολογίες.

Επιπρόσθετα στην συνάντηση παρουσιάστηκε η Διακήρυξη Καινοτομίας στον Δημόσιο Τομέα η οποία αναμένεται να αποτελέσει επίσημο κείμενο του ΟΟΣΑ μετά από την έγκρισή της από το Συμβούλιο Υπουργών τον Μαίο 2019. Η Διακήρυξη αμέσως μετά την έγκρισή της θα επικοινωνηθεί από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε εθνικό επίπεδο , προκειμένου μέσα από τις από τις κατευθύνσεις που θα εκδοθούν από το Τμήμα Καινοτομίας να αποτελέσει την βάση για την διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος καινοτομίας στις ελληνικές δημόσιες οργανώσεις.

OPSI - Purpose of Innovation

Τέλος στην συνάντηση παρουσιάστηκε η επικείμενη διαμόρφωση από τα τεχνικά κλιμάκια του ΟΟΣΑ μοντέλου για την ανάλυση και διάγνωση της ικανότητας καινοτομίας του δημόσιου τομέα των κρατών, το οποίο μετά την ολοκλήρωσή του θα αποτελέσει το εργαλείο ανάλυσης που θα μπορεί να χρησιμοποιείται από τις δημόσιες οργανώσεις που επιδιώκουν την αλλαγή και ενίσχυση της ικανότητάς τους να καινοτομούν.

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.