Εξερευνώ Σχεδιάζω Δοκιμάζω Υλοποιώ Διαδίδω Αλλάζω Εργαλείο Πλοήγησης

Εξερευνώ Σχεδιάζω Δοκιμάζω Υλοποιώ Διαδίδω Αλλάζω Εργαλείο Πλοήγησης

Βήμα 6. Αλλάζω

Το βήμα αυτό αφορά στην αλλαγή του μοντέλου εργασίας μας, είτε έχει να κάνει με συμπεριφορές, είτε με διαδικασίες, είτε με αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου.

Ο στόχος αυτού του βήματος είναι η αλλαγή στον τρόπο που λειτουργούμε.

 

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.