Το Υπουργείο Εσωτερικών διοργανώνει διαδικτυακό συνέδριο για την Καινοτομία στον Δημόσιο Τομέα και την αναζήτηση της επόμενης μέρας μετά την εκδήλωση της πανδημίας του COVID-19. Το συνέδριο εντάσσεται, σε ένα εύρος γεγονότων τα οποία πραγματοποιούνται την ίδια μέρα σε διαφορετικές χώρες του κόσμου και τα οποία συνδέονται ή αποτελούν μέρος του γεγονότος Government After Shock  που διοργανώνεται από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).


Τι είναι το Government After Shock OPSI, OECD

Το Government After Shock (GAS) αποτελεί ένα διήμερο εκδηλώσεων τοπικού, εθνικού και υπερεθνικού χαρακτήρα το οποίο διεξάγεται ταυτόχρονα στις 17 και 18 Νοεμβρίου 2020 στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ και στοχεύει στην ενεργοποίηση ενός διεθνούς διαλόγου για το πώς ο Δημόσιος Τομέας θα πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα που δημιουργεί η κρίση μετά την εκδήλωση της πανδημίας. Ο στόχος του GAS είναι η δημιουργία μιας παγκόσμιας συνεργατικής πρότασης για όσα χρειάζεται να αλλάξουμε ή ακόμα τι νέο χρειάζεται να δημιουργήσουμε προκειμένου ο Δημόσιος Τομέας να διαχειρίζεται τις κρίσεις και την αβεβαιότητα με περισσότερο αποδοτικό και καινοτόμο τρόπο.


High Level Forum ΟΟΣΑ: 18 Νοεμβρίου 2020, Ατζέντα και Εγγραφή

High Level Forum του ΟΟΣΑ στο οποίο συμμετέχουν πολιτικοί ηγέτες και εμπειρογνώμονες, σε μια σειρά από ζωντανές συζητήσεις και στρογγυλά τραπέζια. Η ατζέντα του Συνεδρίου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του GAS. Δυνατότητα παρακολούθησης του High Level Forum έχουν όσοι εγγραφούν εδώ.


Συνέδριο Υπουργείου Εσωτερικών: 17 Νοεμβρίου 2020

Η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, Υπουργείο Εσωτερικών, συμμετέχει στον παγκόσμιο διάλογο που διοργανώνεται από τους εθνικούς φορείς καινοτομίας των κρατών μελών του ΟΟΣΑ την ίδια μέρα.

Στις 17 Νοεμβρίου πραγματοποιείται το συνέδριο  “Η Διοίκηση της καινοτομίας για την ανάπτυξη διοικητικής ικανότητας στον Δημόσιο Τομέα: Τι μάθαμε από την κρίση της πανδημίας του COVID-19 “, το οποίο στοχεύει να τροφοδοτήσει τον παγκόσμιο διάλογο με τις θέσεις και τις προτάσεις της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.

Στο συνέδριο, παρουσιάζουμε την πολιτική καινοτομίας στον Δημόσιο Τομέα και μέσα από συζητήσεις και διαδραστική συμμετοχή ομιλητών και συμμετεχόντων επικεντρώνουμε στην αναζήτηση του ρόλου της διοίκησης καινοτομίας στην διαχείριση της κρίσης του COVID -19 αλλά και στην προετοιμασία της επόμενης μέρας.

Στο πλαίσιο αυτό, αναζητούμε απαντήσεις σε όσα μας απασχολούν ενώ οι συμμετέχοντες γνωρίζουν και ανταλλάσσουν απόψεις για καινοτομίες που αναρτήθηκαν στο Αποθετήριο Καινοτομιών του ΥΠΕΣ.


Δομή συνεδρίου Υπουργείου Εσωτερικών

Το Συνέδριο διαρθρώνεται σε δύο μέρη.

Στο πρώτο μέρος, σε μια συζήτηση στρογγυλής τράπεζας οι καλεσμένοι, προερχόμενοι από δημόσιες αρχές με σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της πανδημίας, θα παρουσιάσουν τον τρόπο που διαχειρίστηκαν την κρίση του COVID-19 στο πεδίο πολιτικής τους.

Οι συμμετέχοντες στο συνέδριο θα γνωρίσουν τις καινοτομίες που αναπτύχθηκαν, τους στόχους και την διαδικασία σχεδιασμού τους και στην συνέχεια θα ακολουθήσει συζήτηση, επικεντρώνοντας στις τεχνικές της διοίκησης καινοτομίας που εφαρμόστηκαν. Στην συζήτηση θα μας απασχολήσει η νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται, οι νέες προκλήσεις και οι ευκαιρίες που αναδύονται και ο ρόλος της καινοτομίας στον σχεδιασμό της επόμενης μέρας. Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα ερωτήματά τους και τις απόψεις τους, συμμετέχοντας στην διαμόρφωση των θέσεων του συνεδρίου

Στο δεύτερο μέρος, θα πραγματοποιηθεί διαδραστικό εργαστήρι στο οποίο θα παρουσιαστεί στους συμμετέχοντες το μοντέλο διοίκησης καινοτομίας “4 Facets Model” που ανέπτυξε ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Οι καλεσμένοι θα μπορούν να συμμετέχουν με διαδραστικό τρόπο με ειδική εφαρμογή, αναλαμβάνοντας ενεργό  ρόλο στην υλοποίηση του εργαστηρίου.

Μείνετε ενημερωμένοι για το πρόγραμμα του Συνεδρίου, συμμετέχετε ενεργά στον σχεδιασμό του συνεδρίου την εβδομάδα από 09/11 έως και 13/11 απαντώντας σε τρία ερωτήματα (βλ. παρακάτω), ενημερωθείτε για τον τρόπο εγγραφής και ακολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα.


Πως μπορείτε να συμμετέχετε στην προετοιμασία του συνεδρίου του Υπουργείου Εσωτερικών

Το συνέδριο επικεντρώνεται σε τρία ερωτήματα, όπως έχουν τεθεί στο γενικότερο πλαίσιο της εκδήλωσης του ΟΟΣΑ. Σκοπός είναι να επισημανθούν τα βασικά θέματα και προβλήματα, να προσδιοριστούν οι ευκαιρίες και οι προτεραιότητες και να ενσωματωθούν κάποια από αυτά στην πολυεπίπεδη δράση των δημοσίων οργανώσεων. 

Θα θέλαμε λοιπόν τη δική σας συνεισφορά συμπληρώνοντας το ακόλουθο ερωτηματολόγιο που αφορά στα προηγούμενα ερωτήματα. Οι απαντήσεις που θα συλλεχθούν, θα ομαδοποιηθούν από το Τμήμα μας, θα ανατροφοδοτήσουν το ελληνικό συνέδριο και θα σταλούν στον ΟΟΣΑ εκ μέρους της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε υπαλλήλους δημοσίων οργανώσεων ανεξαρτήτως επιπέδου. Η συμπλήρωση του ερωτηματολόγιου συνεπάγεται αποδοχή των Όρων χρήσης και της Πολιτικής Ασφαλείας Απορρήτου.


Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.