Στρατηγική Διοίκηση της Καινοτομίας:

Διάδραση με βάση το μοντέλο των 4 πτυχών - Διαδραστικό εργαστήρι

 

Το 2019 το Παρατηρητήριο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα του ΟΟΣΑ, δημιούργησε το μοντέλο των 4 πτυχών. Το μοντέλο αποτυπώνει τις 4 πτυχές που θα έπρεπε οι δημόσιες οργανώσεις να λαμβάνουν υπόψη τους, όταν σχεδιάζουν καινοτομίες. Η στρατηγική για την διαχείριση της καινοτομίας σε επίπεδο δημόσιας οργάνωσης και κυβέρνησης γενικότερα, αποτελεί το πρώτο βήμα και βασικό στοιχείο της διοίκησης καινοτομίας. Στο εργαστήρι γνωρίζουμε το μοντέλο μέσα από πέντε πρακτικές διαχείρισης της κρίσης του COVID 19 από ελληνικές δημόσιες οργανώσεις. Οι συμμετέχοντες, γνωρίζουν με διαδραστικό τρόπο το μοντέλο και σκέφτονται πως μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο που σχεδιάζουν τις καινοτομίες στην δημόσια οργάνωσή τους.

 

Συντονιστής
Φαίη Γιάνναρου, Υπεύθυνη για τις Δεξιότητες Καινοτομίας, Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών, Υπουργείο Εσωτερικών. Διαβάστε εδώ το βιογραφικό.

Διοργανωτής

Υπουργείο Εσωτερικών

Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα

Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Καινοτομίας

Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών

Παρατηρητήριο Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα www.innovation.gov.gr

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.